Wybierz inny temat

Jak zdefiniować stawkę VAT?

Możesz ustalić dowolną liczbę różnych stawek VAT, jakimi zostaną opodatkowane Twoje produkty i usługi. W tym celu w zakładce Konfiguracja kliknij przycisk Stawki VAT .

W polu Stawka VAT wpisz wybraną przez Ciebie wielkość, po czym wciśnij przycisk Dodaj. Wpisana wartość musi być liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 100. Możesz także zdefiniować niestandardowe wartości np. ZW, NP, itp. Tak zdefiniowane wartości będą możliwe do wybrania podczas dodawania nowych produktów.

Jeśli Twoja firma nie jest płatnikiem VAT, możesz wystawiać rachunki w kwotach netto. Sprawdź, w jaki sposób wystawiać rachunki netto, zamiast faktur.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie