Wybierz inny temat

Jak korzystać z raportów?

Wszystkie wystawione przez Ciebie faktury są zapisywane w raportach miesięcznych. Raporty zawierają najważniejsze informacje z poszczególnych faktur wystawionych w danym okresie, takie jak: kwota netto, brutto czy kwota podatku VAT. Każdy raport zawiera także podsumowanie zbiorcze z sumą wygenerowanych przepływów pieniężnych oraz orientacyjnym podatkiem dochodowym.

Aby przejść do listy raportów, w zakładce Raporty wybierz pozycję Lista .

Na samej górze strony, z rozwijanej listy Raport za miesiąc wybierz okres, za który chcesz zobaczyć raport i kliknij Pokaż.

Raporty można również eksportować do plików w formacie .pdf. Wystarczy kliknąć przycisk Drukuj i wygenerowany zostanie dokument zawierający wszystkie pozycje znajdujące na stronie raportów.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie