Wybierz inny temat

Zmiana praw dostępu przez Active.FTP

Aby zmienić prawa dostępu do pliku lub katalogu, należy po załogowaniu do programu Active.FTP zaznaczyć pliki lub katalogi, których prawa będą modyfikowane. Po ich zaznaczeniu, w nagłówku okna z plikami, zostanie uaktywniony przycisk umożliwiający zmianę praw dostępu. Po kliknięciu w przycisk Zmień prawa zostanie otwarte okno edycji praw dostępu.

W otwartym oknie zaznacz lub odznacz prawa do odczytu/zapisu/wykonania dla poszczególnych grup użytkowników. Alternatywnie możesz również określić prawa dostępu używając wartości wyrażonej liczbowo (np. 644).

Zapisz zmiany, klikając w przycisk OK.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie