Wybierz inny temat

Zarządzanie plikami w programie Active.FTP

Program Active.FTP umożliwia intuicyjne zarządzanie plikami, dzięki możliwości wykorzystania skrótów klawiaturowych oraz grupowego zaznaczanie plików i folderów.

Po zalogowaniu do programu Active.FTP, po lewej stronie okna, znajduje się drzewo katalogów. Lista plików, które zawiera aktualnie przeglądany katalog, znajduje się po prawej stronie.

Aby wyświetlić wszystkie podkatalogi wybranego katalogu, przy wybranym katalogu należy kliknąć w ikonę ze znakiem plusa. Dwukrotne kliknięcie w ikonę katalogu umożliwia sprawdzenie całej jego zawartości.

Skróty klawiaturowe, z których można skorzystać to:

  • Ctrl+C - służy do skopiowania zaznaczonego pliku (plików) lub katalogu do schowka,

  • Ctrl+V - służy do wklejenia wcześniej skopiowanego pliku (plików) lub katalogu, który jest przechowywany w schowku.

Jednoczesne zaznaczenie wielu plików sąsiadujących ze sobą jest możliwe poprzez zaznaczenie kursorem myszki pierwszego pliku, naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SHIFT oraz kliknięcie kursorem myszki w ostatni plik, który ma zostać zaznaczony.

Jeśli pliki, które mają zostać zaznaczone, nie sąsiadują ze sobą, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, po czym wybrać kliknięciem kursorem myszki wybrane pliki.

W programie Active.FTP istnieje możliwość przenoszenia katalogów oraz plików metodą "przeciągnij i upuść". Aby przeniesienie wybranych elementów było możliwe, należy je zaznaczyć, następnie kliknąć nad zaznaczonym elementem i przytrzymując kursor myszki, przenieść zaznaczone elementy do nowej lokalizacji.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie