Wybierz inny temat

Wgrywanie plików na serwer przez Active.FTP

Aby wgrać pliki na serwer przez Active.FTP, należy kliknąć w przycisk Wgrywanie, znajdujący się w głównym oknie programu na górnym pasku menu. Po wybraniu tej opcji w oknie Wgrywanie kliknij w przycisk Dodaj pliki, by otworzyć okno wyboru plików z lokalnego dysku. Możesz zaznaczyć jednocześnie wiele plików z lokalnego dysku, przytrzymując lewy przycisk myszki i zakreślając kursorem myszki obszar z plikami. Po zaznaczeniu plików kliknij w przycisk Otwórz, by zamknąć okienko oraz wysłać pliki na serwer.

Aby wysłać kolejne pliki, należy ponownie kliknąć w przycisk Dodaj pliki. Z lokalnego dysku należy ponownie wybrać pliki, a następnie kliknąć w przycisk Otwórz.

Po wgraniu ostatniego pliku zamknij okno wysyłania klikając w przycisk Zamknij.

Uwaga! Nie jest możliwe wgrywanie całego katalogu, w tym celu należy go najpierw otworzyć i wskazać pliki, które mają zostać wgrane.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie