Wybierz inny temat

Pobieranie plików z serwera przez Active.FTP

Aby pobrać pliki z serwera przez Active.FTP, należy zaznaczyć w głównym oknie programu pliki, które chcesz pobrać. Po zaznaczeniu plików kliknij w przycisk Pobierz plik(i). Po wybraniu tej opcji automatycznie pokażą się okienka menedżera pobierania oraz okienko zapisu plików na lokalnym dysku. Po wskazaniu katalogu na lokalnym dysku dla pobranych plików, kliknij w przycisk Zapisz, by sfinalizować pobranie pliku.

Jeśli wskazałeś do pobrania wiele plików, po zakończeniu zapisu pierwszego pliku zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o możliwość pobrania kolejnego pliku. Aby pobrać następny plik, należy kliknąć w przycisk Tak.

Po pobraniu ostatniego pliku zamknij okienko menedżera pobierania, klikając w przycisk Zamknij.

Uwaga! Nie jest możliwe pobieranie całego katalogu, w tym celu należy go najpierw otworzyć i wskazać pliki, które mają zostać pobrane.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie