Wybierz inny temat

Korzystanie z menu kontekstowego

Aby skorzystać z menu kontekstowego w programie Active.FTP, należy najechać kursorem myszki na plik lub katalog i kliknąć w niego prawym przyciskiem myszki.

Opcje zawarte w menu kontekstowym:

  • Pobierz plik(i) - wygodne pobranie pliku z serwera na lokalny dysk,

  • Zmień nazwę - zmiana nazwy pliku lub katalogu,

  • Zmień prawa - zmiana praw dostępu dla zaznaczonych plików lub katalogów,

  • Kopiuj element - skopiowanie do schowka zaznaczonych plików lub katalogów (po wklejeniu elementów, w starej lokalizacji),

  • Wytnij element - skopiowanie do schowka zaznaczonych plików lub katalogów (po wklejeniu elementów zostają one umieszczone w nowym miejscu i usunięte ze starej lokalizacji),

  • Wklej element - wklejenie zawartości schowka (elementów, które zostały wcześniej zaznaczone i skopiowane) do wskazanego katalogu.

Niektóre operacje można wykonać na wielu plikach, zaznaczając je najpierw na liście i otwierając następnie menu kontekstowe.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie