Wybierz inny temat

Ustawienia serwera WWW

W panelu Active.admin możesz sprawdzić i zmienić ustawienia serwera - katalog zmiennej systemowej; wersję, opcje dodatkowe i enkodery PHP; indeksowanie katalogów.

Aby zmienić ustawienia zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Ustawienia -> Ustawienia WWW i PHP.


Jak zmienić katalog zmiennej systemowej DOCUMENT_ROOT?

Z listy rozwijanej wybierz:

  • katalog /home/[Twój login]/ftp
  • katalog, na który wskazuje domena (ten katalog sprawdzisz w zakładce Domeny -> Wykaz domen)

Zmianę potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.


Jak zmienić ustawienia PHP?

Wersję PHP zmienisz wybierając ją z listy rozwijanej (zalecamy wyłącznie wersje oznaczone "Active support" na oficjalnej stronie php.net/supported-versions.php).

Jeśli wybierzesz jedną z wersji przestarzałych, zapoznaj się z treścią komunikatu ostrzegawczego i kliknij przycisk Zgoda.

Pozostałe opcje zmienisz zaznaczając wyłącz lub włącz. Zwróć uwagę, że niektóre opcje są dostępne tylko dla wybranych wersji PHP.

Zmianę potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.


Jak włączyć lub wyłączyć indeksowanie katalogów?

Status indeksowania zmienisz zaznaczają opcję wyłącz lub włącz.

Przy wyłączonym indeksowaniu i braku pliku index w lokalizacji, do której odwołuje się domena, przeglądarka internetowa wyświetli błąd 403.

Przy włączonym indeksowaniu i braku pliku index w lokalizacji, do której odwołuje się domena, przeglądarka internetowa wyświetli listę katalogów i plików w tej lokalizacji.

Zmianę potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.


Jak włączyć lub wyłączyć opcje ochrony Web Application Firewall?

Domyślnie włączona jest Ochrona standardowa, zabezpieczająca oprogramowanie zainstalowane na serwerze przed najpopularniejszymi zagrożeniami.

Jeśli chcesz aktywować inne opcje ochrony, kliknij włącz i potwierdź zmiany kliknięciem przycisku Zapisz.


Sprawdź:

Jak dokonać zmiany interpretera PHP?
Jak włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie Web Application Firewall?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie