Wybierz inny temat

Repozytoria - tworzenie użytkowników i grup

Przy tworzeniu i/lub edycji repozytorium, na liście użytkowników i grup wyświetlani są wszyscy użytkownicy i grupy uprzednio dodani w panelu Active.admin w zakładce Ustawienia / Wykaz użytkowników i Ustawienia / Wykaz grup.

Aby dodać nowego użytkownika, możesz uprzednio dodać go w Wykazie użytkowników i/lub Wykazie grup w Active.admin albo skorzystać z opcji "Dodaj użytkownika" i/lub "Dodaj grupę" w formularzu tworzenia nowego repozytorium. Możesz także od razu przypisać nowo tworzonego użytkownika do istniejących grup lub przypisać istniejących użytkowników do nowo tworzonej grupy.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie