Wybierz inny temat

Repozytoria - edycja istniejącego repozytorium

Aby zmodyfikować repozytorium, wejdź w panelu Active.admin w zakładkę Ustawienia / Repozytoria i kliknij w nazwę repozytorium, które chcesz zedytować.

W kolejnym kroku pojawią szczegóły repozytorium. Możesz zmodyfikować listę użytkowników i/lub grup, które mają dostęp do repozytorium, a także zmienić im uprawnienia. Użytkownicy i/lub grupy mogą mieć:

  • Prawo odczytu (R)
  • Prawo odczytu i zapisu (RW)
  • Brak praw – przy tej opcji nie będą mieli dostępu do repozytorium.

Uwaga! Prawa użytkownika mają pierwszeństwo przed prawami grupy, do której należy.

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji dla użytkowników i/lub grup, kliknij przycisk "Zapisz" na samym dole strony.

Czytaj więcej: Repozytoria – tworzenie użytkowników i grup

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie