Wybierz inny temat

Repozytoria - dodawanie nowego repozytorium

Aby dodać nowe repozytorium, kliknij ikonę Dodaj pod ikoną SVN lub GIT. Pojawi się formularz tworzenia nowego repozytorium. W formularzu określ nazwę tworzonego repozytorium.

W kolejnym kroku określ, którzy użytkownicy i/lub grupy mają mieć dostęp do repozytorium (oraz z jakim zakresem uprawnień). Użytkownicy i/lub grupy mogą mieć:

  • Prawo odczytu (R)
  • Prawo odczytu i zapisu (RW)
  • Brak praw – przy tej opcji nie będą mieli dostępu do repozytorium.

Uwaga! Prawa użytkownika mają pierwszeństwo przed prawami grupy, do której należy.

Aby zakończyć tworzenie nowego repozytorium, kliknij przycisk Zapisz na samym dole strony. Po dodaniu repozytoria będą domyślnie dostępne pod następującymi adresami:

  • Subversion - svn.identyfikator_serwera.nazwa.pl (wersja webowa - svnweb.identyfikator_serwera.nazwa.pl)
  • GIT - git.identyfikator_serwera.nazwa.pl (wersja webowa - gitweb.identyfikator_serwera.nazwa.pl)

Czytaj więcej: Repozytoria – tworzenie użytkowników i grup

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie