Wybierz inny temat

Harmonogram zadań (tzw. cron)

Harmonogram zadań wykonywanych cyklicznie to usługa pozwalająca na uruchamianie krótkich skryptów wykonujących okresowe czynności na serwerze, np. czyszczenie katalogów sesji, operacje porządkowania baz danych lub innych działań administracyjnych.

W harmonogramie nie wolno ustawiać uruchamiania następujących programów:

 • aplikacji, które pozostają przez dłuższy czas w pamięci operacyjnej systemu
 • aplikacji działających na zasadzie tzw. daemon'ów, czyli odłączających się, niezależnych aplikacji
 • programów, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na zwiększenie obciążenia serwera (np. serwery aplikacji java itp.)

Uwaga!
W przypadku naruszenia powyższych zasad administrator nazwa.pl może zablokować uruchomienie danej komendy bez uprzedniego powiadomienia. Standardowy limit na czas wykonywania się komendy wynosi 3 minuty.

Lista aktualnie skonfigurowanych zadań dostępna jest w programie Active.admin po wybraniu z menu Ustawienia linku Harmonogram zadań.

Każda pozycja z wykazu zawiera zdefiniowany opis zadania, termin uruchamiania, a także adres e-mail, na który są przesyłane wyniki wykonania zadania. Z tego poziomu zadania, które zostały uprzednio zaplanowane, można też wyłączyć. Zadania te nie będą wtedy uruchamiane według zdefiniowanego harmonogramu, ale w przyszłości będzie można je powtórnie aktywować.

Aby wyłączyć zadanie, należy na liście zadań zaznaczyć wybraną pozycję i kliknąć w przycisk blokuj. Po potwierdzeniu chęci wyłączenia zadania, na ich wykazie nazwa zablokowanego zadania zostanie opisana szarym kolorem, a obok niej znajdzie się ikona w kształcie kłódki. W celu jego powtórnego aktywowania należy ponownie zaznaczyć zadanie na liście harmonogramu i kliknąć w przycisk odblokuj. Istnieje również możliwość usunięcia zadania z listy, w tym celu po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji należy użyć przycisku usuń.

Z poziomu programu Active.admin można także skonfigurować nowe zadanie, klikając w link Dodaj zadanie harmonogramu w menu Ustawienia lub przejść do edycji już istniejącego zadania, klikając na jego nazwę na liście opisanej wyżej.

Konfiguracja zadania w  Active.admin polega na:

 • akceptacji zasad korzystania z harmonogramu zadań na serwerach
 • ustaleniu opisowej nazwy zadania
 • wybraniu typu interpretera - PHP, Perl lub powłoki systemowej bash
 • wprowadzeniu komendy, tj. pełnej ścieżki dostępu do uruchamianego skryptu (max. 256 znaków), np.:
/home/identyfikator_serwera/ftp/podkatalog/nazwa_skryptu.php

(skrypt można także wybrać z listy, klikając w ikonę katalogu po prawej stronie)

 • podaniu adresu e-mail, na który ma być przesłany wynik działania komendy - jeśli na standardowym wejściu bądź wyjściu błędów wykonywanej komendy pojawią się dane, wówczas zostaną one wysłane w raporcie,
 • ustaleniu jak często ma być uruchamiana wprowadzona komenda (harmonogram uruchamiania komendy):
 • wybór miesiąca (ewentualnie "w każdym miesiącu"),
 • wybór dni tygodnia i/lub dni miesiąca (ewentualnie "codziennie"),
 • wybór godziny uruchomienia z dokładnością do 10 minut (ewentualnie "o każdej godzinie").

Po poprawnym skonfigurowaniu zadania należy kliknąć w przycisk Zapisz. Zadanie zostanie dodane do listy zadań na serwerze i będzie uruchamiane we wskazanym terminie.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie