Wybierz inny temat

Obciążenie serwera

W panelu Active.admin możesz sprawdzić obciążenie serwera i/lub baz danych z ostatnich 30 dni.

Aby przejść do wykresów obciążanie zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Statystyki -> Obciążenie serwera.

Po wybraniu z listy rozwijanej usługi serwera zobaczysz wykresy:

  • czasu procesora użytego przez skrypty PHP / CGI w ciągu doby
  • czasu użycia systemu na serwerze baz danych w ciągu doby
  • liczby połączeń do baz danych na serwerze w ciągu doby
  • liczby zapytań do baz danych na serwerze w ciągu doby
  • liczba wierszy pobranych z baz danych na serwerze w ciągu doby

Po wybraniu z listy rozwijanej usług bazy danych zobaczysz wykresy:

  • czasu wykonywania zapytań do wybranej bazy danych
  • liczba połączeń do wybranej bazy danych
  • liczby zapytań do wybranej bazy danych
  • liczby wierszy pobranych z wybranej bazy danych

Widoczna czerwona linia oznacza limit ustalony dla bieżącej opcji serwera. Jeśli któryś limit jest przekroczony, zapoznaj się z zaleceniami lub zmień opcję serwera na wyższą.

Parametry bezpieczeństwa usług hostingowych znajdziesz pod adresem: https://www.nazwa.pl/o-firmie/parametry-bezpieczenstwa/.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie