Wybierz inny temat

Monitor zajętości

Monitor zajętości to funkcja serwera umożliwiająca sprawdzanie raz na dobę poziomu wykorzystania:

 • kont pocztowych
 • baz danych
 • powierzchni dyskowej przydzielonej do WWW


W przypadku stwierdzenia przekroczenia ustalonego limitu, na wskazany adres e-mail przesyłana jest informacja z nazwą konta lub bazy oraz wykorzystaniu powierzchni w megabajtach i procentach.

Monitor zajętości jest dostępny dla:

 • serwerów CloudHosting
 • serwerów CloudHosting WordPress
 • serwerów CloudHosting Wizytówki
 • serwerów CloudHosting e-Sklep
 • pakietów CloudMail Biznes i CloudMail Pro
 • midiKREATORA, maxiKREATORA, Kreatora WWW i Kreatora WWW Pro
 • Strony WWW Standard i Strony WWW Premium

Jak włączyć Monitor zajętości?

Zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Statystyki -> Monitor zajętości. Zaznacz pole "Przesyłaj raport dotyczący przekroczenia ustalonej zajętości", a następnie:

 • wybierz Poziom zajętości - procentową wartość, powyżej której będzie przesyłana informacja o zajętości
 • wpisz działający adres e-mail w polu Prześlij raport na adres e-mail, na który mają być przesyłane informacje

Ustawienia potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie