Wybierz inny temat

Monitor zajętości

Monitor zajętości to funkcja serwera umożliwiająca sprawdzanie raz na dobę poziomu wykorzystania:

 • kont pocztowych
 • baz danych
 • powierzchni dyskowej przydzielonej do WWW


W przypadku stwierdzenia przekroczenia ustalonego limitu, na wskazany adres e-mail przesyłana jest informacja z nazwą konta lub bazy oraz wykorzystaniu powierzchni w megabajtach i procentach.

Monitor zajętości jest dostępny dla:

 • serwerów Active
 • Wizytówki Internetowej
 • Sklepicomu i Sklepicomu Pro
 • pakietów Mail Cloud Biznes i Mail Cloud Pro
 • midiKREATORA, maxiKREATORA, Kreatora WWW i Kreatora WWW Pro
 • Strony WWW Standard i Strony WWW Premium

Jak włączyć Monitor zajętości?

Zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Statystyki -> Monitor zajętości.

Następnie zaznacz pole "Przesyłaj raport dotyczący przekroczenia ustalonej zajętości", co spowoduje wyświetlenie opcji:

 • Poziom zajętości - lista rozwijana procentowej wartości, powyżej której będzie przesyłana informacja o zajętości
 • Prześlij raport na adres e-mail - działający adres e-mail, na który ma zostać przesłana informacja

Ustawienia potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie