Wybierz inny temat

Dziennik Serwera

Administrator serwera hostingowego posiada w programie Active.admin dostęp do dziennika serwera (tzw. logi).

Dostęp do tych informacji można uzyskać po wybraniu z menu Statystyki linku Dziennik serwera i usług dodatkowych.

Program zaproponuje wtedy wybór konkretnego dziennika:

  • Dziennik dostępu (ang. Access Log) dla serwera,

  • Wykaz błędów (ang. Error Log) dla serwera,

  • Dziennik dostępu (ang. Access Log) dla usług dodatkowych,

  • a także możliwość pobrania ostatnich zapisów dziennika lub też przejścia do wykazu dostępnych dzienników. Na wykazie tym znajdują się dzienniki danego rodzaju, ułożone według daty zapisu, które można pobrać poprzez kliknięcie na wybranej dacie.

Należy zatem wskazać odpowiedni rodzaj dziennika oraz akcję, jaką chce się wykonać, a następnie potwierdzić wybór za pomocą przycisku Pokaż.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie