Wybierz inny temat

Blokowanie, odblokowanie, usuwanie list dyskusyjnych

W celu wykonania operacji zablokowania, odblokowania lub usunięcia listy dyskusyjnej, zaloguj się do panelu zarządzania serwerem Active.admin. Następnie na górnym pasku przejdź do zakładki Poczta > Wykaz list dyskusyjnych. Na wykazie widoczne są wszystkie utworzone listy dyskusyjne. Kliknij w checkbox obok wybranej listy dyskusyjnej, na której chcesz wykonać operację. Następnie wykonaj wybraną operację:

  • Blokuj – blokuje wybraną listę dyskusyjną. Będzie ona nadal utworzona, lecz nie będzie aktywna. Wiadomości wysłane na adres listy nie będą dostarczane do jej uczestników.

  • Odblokuj – odblokowuje zablokowaną wcześniej listę dyskusyjną, dzięki czemu staje się ona ponownie aktywna. Wiadomości wysyłane na odblokowaną listę będą dostarczane do jej uczestników.

  • Usuń – bezpowrotnie usuwa wybraną listę dyskusyjną. Po usunięciu listy nie będzie już możliwe wysyłanie na jej adres wiadomości i nie będą one dostarczane do jej uczestników.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie