Wybierz inny temat

Zmiana hasła dla konta pocztowego

W celu zmiany hasła do konta pocztowego zaloguj się do panelu Active.admin tej usługi hostingowej, która w konfiguracji domeny w Panelu Klienta nazwa.pl została wskazana do obsługi poczty elektronicznej.


Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

Każda usługa hostingowa posiada niezależny panel Active.admin. Aby sprawdzić, która usługa (i który panel Active.admin) obsługuje pocztę elektroniczną w Twojej domenie, zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> domeny. Następnie kliknij odnośnik konfiguruj przy nazwie domeny i sprawdź aktualne przekierowanie:

  • jeśli domena jest przekierowana na usługę w nazwa.pl i nie jest wybrana opcja przekierowania na pakiet pocztowy, to przy logowaniu do Active.admin podaj identyfikator usługi hostingowej
  • jeśli jest zaznaczona opcja przekierowania domeny na pakiet pocztowy, to przy logowaniu podaj identyfikator pakietu pocztowego
  • jeśli dla domeny jest wybrana ręczna konfiguracja DNS i w rekordzie MX podana jest nazwa serwera pocztowego, to loginem do Active.admin będzie wartość rekordu MX o najniższym priorytecie
  • jeśli domena jest przekierowana na zewnętrzne serwery DNS, ale poczta elektroniczna dla domeny jest obsługiwana w nazwa.pl, sprawdź rzeczywistą wartość rekordu MX, który wskazuje usługę hostingową z kontami pocztowymi

Jak zalogować się do panelu Active.admin?
  • wpisując https://admin.nazwa.pl/ w pasku adresu przeglądarki internetowej
  • po wybraniu Active.admin z listy rozwijającej się po wskazaniu menu Narzędzia na stronie https://www.nazwa.pl/
  • po zalogowaniu do Panelu Klienta nazwa.pl i przejściu do zakładki Centrum logowania -> przycisk Przejdź pod Active.admin. Jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę hostingową, z listy wybierz właściwy panel Active.admin. Jeśli do wskazanego panelu logujesz się po raz pierwszy, utwórz nowe hasło do usługi

Jak zmienić hasło do konta pocztowego?

W panelu Active.admin przejdź do zakładki Poczta -> Wykaz kont e-mail i kliknij w nazwę wybranego konta. W szczegółach konta kliknij przycisk Edytuj. Na ekranie edycji konta wprowadź dwukrotnie nowe hasło.

Ważne! Użyj hasła o co najmniej średniej sile. W ten sposób utrudnisz możliwość włamania do konta pocztowego i usunięcia wiadomości e-mail lub rozsyłania spamu.

Zmianę potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.


Po wyświetleniu potwierdzenia sprawdź poprawność danych logując się do Active.office z użyciem nowego hasła.


Obejrzyj:
Zmiana hasła e-mail w Active.admin

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie