Wybierz inny temat

Przekierowanie poczty na inne adresy e-mail

W celu skonfigurowania dla wybranego konta e-mail usługi przekierowania poczty na inne adresy, należy z menu Poczta kliknąć w link Wykaz kont e-mail, a następnie w nazwę wybranego konta. Następnie w szczegółach konta kliknąć w przycisk Edytuj. W celu odnalezienia konta na wykazie można posłużyć się wyszukiwarką znajdującą się w prawym górnym rogu panelu.

W formularzu edycji konta należy zaznaczyć pole Przekierowanie poczty na inne adresy e-mail oraz podać jeden, dwa lub trzy adresy e-mail, na które mają być kierowane wiadomości.

Jeżeli kopie przekierowanych wiadomości mają pozostać w skrzynce pocztowej, należy pozostawić zaznaczoną opcję Pozostaw kopie listów w skrzynce.

Następnie należy zatwierdzić formularz, klikając w przycisk Zapisz.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie