Wybierz inny temat

Powiadomienia SMS o nowej poczcie

Ze względu na częste zmiany po stronie operatorów telekomunikacyjnych informujemy o braku możliwości aktywacji powiadomień SMS o otrzymaniu nowej wiadomości e-mail.
Dla Klientów aktualnie posiadających tę usługę pozostaje ona aktywna i w dalszym ciągu istnieje możliwość konfiguracji.

Ważne!
Po wyłączeniu usługi powiadomień SMS nie będzie możliwe jej ponowne włączenie.

Powiadomienia można również filtrować przy użyciu czarnej i białej listy nadawców. Powiadomienia SMS o nowej poczcie nie będą przysyłane dla e-maili z adresami z czarnej listy nadawców (domeny, adresy e-mail).

Biała lista nadawców to zbiór adresów e-mail, dla których powiadomienia SMS o nowej poczcie mają być przesyłane. Włączenie tej listy oznacza, iż powiadomienia będą wysyłane wyłącznie w momencie, gdy poczta zostanie nadesłana od nadawców znajdujących się na tej liście. W przypadku nadawców spoza listy powiadomienie nie będzie przesyłane.

Jeżeli adres e-mail nadawcy znajduje się na białej liście nadawców, oznacza to, że powiadomienie SMS o wiadomości zostanie dostarczone, bez względu na zawartość czarnej listy.

Oprócz listy nadawców można również skorzystać z opcji filtrowania po tytule wiadomości. Można skonfigurować filtr, by powiadomienia o nowej poczcie nie były dostarczane w przypadku, gdy wiadomość będzie zawierać w temacie frazy Fwd:, PD: itp.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie