Wybierz inny temat

Jak przenieść pocztę z innego konta?

W celu przeniesienia wiadomości e-mail z innego konta pocztowego zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Poczta -> Migracja poczty. Pocztę możesz skopiować z dowolnego serwera spoza nazwa.pl, od każdego dostawcy hostingu udostępniającego połączenie poprzez protokół IMAP.


Jakie dane zewnętrznego konta są wymagane do przeprowadzenia migracji?
  • Adres serwera IMAP - nazwa domeny, adres serwera poczty przychodzącej lub nazwa hosta IMAP. Adres możesz potwierdzić u dostawcy hostingu lub sprawdzając wartość rekordu MX Twojej domeny
  • Port serwera - dla połączenia szyfrowanego wpisz 993
  • Konto e-mail - wpisz pełny adres
  • Hasło - wpisz aktualne hasło dostępowe do konta e-mail

Jak rozpocząć migrację poczty?

W panelu Active.admin, w zakładce Poczta -> Dodaj konto e-mail, utwórz konto pocztowe, na które chcesz skopiować wiadomości e-mail z innego serwera.

Ważne! Upewnij się, że powierzchnia dyskowa utworzonego konta jest większa niż ilość miejsca zajmowanego przez wiadomości e-mail na przenoszonym koncie.

W zakładce Poczta -> Migracja poczty:

  • wybierz domenę główną, w której zostało utworzone konto pocztowe
  • wybierz konto e-mail, do którego chcesz przenieść pocztę
  • wpisz adres serwera IMAP
  • wpisz port serwera
  • wpisz konto e-mail, z którego chcesz przenieść pocztę
  • wpisz hasło do podanego konta

Sprawdź poprawność danych i kliknij przycisk Zapisz, aby rozpocząć migrację.

Pomyślne zakończenie migracji zostanie potwierdzone wyświetleniem komunikatu w panelu Active.admin oraz wiadomością wysłaną na adres lub adresy e-mail osoby kontaktowej podane w Panelu Klienta nazwa.pl.


Dlaczego wystąpił błąd przy próbie rozpoczęcia migracji?

Powierzchnia dyskowa wybranego konta jest zbyt mała, by zmieścić wszystkie przenoszone wiadomości. Przejdź do zakładki Poczta -> Wykaz kont e-mail i kliknij nazwę konta, na kolejnej stronie kliknij przycisk Edytuj i w szczegółach konta zwiększ zarezerwowaną powierzchnię.

Protokół IMAP nie jest włączony/dostępny na serwerze, z którego migrujesz pocztę. W ustawieniach zewnętrznego konta włącz protokół IMAP lub skontaktuj się z dostawcą.

Numer portu jest niepoprawny. Dla szyfrowania SSL/TLS podaj numer 993, dla szyfrowania STARTTLS podaj numer 143.

Hasło jest niepoprawne. Upewnij się, że wpisujesz aktualne hasło do podanego konta.


Jak sprawdzić, czy poczta została pomyślnie przeniesiona na wskazane konto?

Zaloguj się do Active.office, podając adres e-mail i hasło do konta. Kliknij ikonę Poczta e-mail, by wyświetlić strukturę folderów konta pocztowego.

Po zakończonej migracji na liście pojawią się dodatkowe foldery, po kliknięciu nazwy folderu wyświetlą się wiadomości e-mail skopiowane z zewnętrznego konta.


Jak wyświetlić przeniesiony folder poczty, jeśli nie jest widoczny w Active.office?

Jeśli folder nie jest widoczny, kliknij nazwę Odebrane, z listy opcji wybierz Subskrybuj folder, zaznacz pole obok nazwy niewidocznego folderu i kliknij przycisk OK.


Sprawdź:

Jak utworzyć konto pocztowe?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie