Wybierz inny temat

Jak utworzyć konto pocztowe?

Aby korzystać z konta pocztowego potrzebne są:

 • zarejestrowana domena
 • działający serwer - CloudHosting, CloudHosting WordPress, CloudHosting e-Sklep, CloudHosting Wizytówka, CloudMail, Strona WWW, Kreator WWW

Po zamówieniu i aktywacji usług:

 • zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przekieruj domenę na właściwą usługę hostingową
 • zaloguj się do panelu Active.admin usługi hostingowej i utwórz konto pocztowe


Sprawdź:

Jak mogę zamówić domenę w nazwa.pl?
Jak mogę zamówić serwer w nazwa.pl?
Jak konfigurować domenę w Panelu Klienta?


Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

Każda usługa hostingowa posiada niezależny panel Active.admin. Aby sprawdzić, która usługa (i który panel Active.admin) obsługuje pocztę elektroniczną w Twojej domenie, zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> domeny. Następnie kliknij odnośnik konfiguruj przy nazwie domeny i sprawdź aktualne przekierowanie:

 • jeśli domena jest przekierowana na usługę w nazwa.pl i nie jest wybrana opcja przekierowania na pakiet pocztowy, to przy logowaniu do Active.admin podaj identyfikator usługi hostingowej
 • jeśli jest zaznaczona opcja przekierowania domeny na pakiet pocztowy CloudMail, to przy logowaniu podaj identyfikator pakietu pocztowego CloudMail
 • jeśli dla domeny jest wybrana ręczna konfiguracja DNS i w rekordzie MX podana jest nazwa serwera pocztowego, to loginem do panelu Active.admin będzie wartość rekordu MX
 • jeśli domena jest przekierowana na zewnętrzne serwery DNS, ale poczta elektroniczna dla domeny jest obsługiwana w nazwa.pl, sprawdź wartość rekordu MX i użyj jej przy logowaniu do panelu Active.admin

Jak zalogować się do panelu Active.admin?
 • wpisując https://admin.nazwa.pl/ w pasku adresu przeglądarki internetowej
 • po zalogowaniu do Panelu Klienta nazwa.pl i przejściu do zakładki Centrum logowania -> przycisk Przejdź pod Active.admin. Jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę hostingową, z listy wybierz właściwy panel Active.admin. Jeśli do wskazanego panelu logujesz się po raz pierwszy, podaj dwukrotnie nowe hasło dostępowe

Jak założyć konto pocztowe?

W panelu Active.admin przejdź do zakładki Poczta -> Dodaj konto e-mail.

W formularzu:

 • wpisz nazwę nowego konta (np. biuro lub kontakt)
 • z listy rozwijanej wybierz domenę główną (jeśli nie widzisz swojej domeny, sprawdź, czy została dodana na serwerze lub czy jest widoczna jako domena dodatkowa)
 • wpisz dwukrotnie hasło do konta pocztowego
 • opcjonalnie dodaj opis konta widoczny jedynie w panelu Active.admin
 • zarezerwuj powierzchnię dyskową
 • kliknij przycisk Zapisz

Po potwierdzeniu wyświetlą się dane dostępowe do ustawienia konta w programie (kliencie) pocztowym.

Ważne! Konto będzie działać w każdej domenie, która jest widoczna jako domena główna i powiązane z nią domeny dodatkowe.


Dlaczego zakładając konto pocztowe nie mogę wybrać swojej domeny?

Jeśli Twoja domena nie jest widoczna na rozwijanej liście upewnij się, że:

 • w Panelu Klienta domena została przekierowana na tę usługę hostingową, w której zakładasz konto pocztowe
 • domena została dodana w panelu Active.admin
 • domena została przypisana do właściwej domeny głównej

Aby sprawdzić, czy domena jest dodana do obsługi i czy jest domeną główną czy dodatkową, przejdź do zakładki Domeny -> Wykaz domen. O ile w domenie nie jest założone konto pocztowe, możesz zmienić status domeny z dodatkowej na główną lub z głównej na dodatkową.

Dla konta pocztowego możesz włączyć dodatkowe opcje:

Ważne! Po utworzeniu konta pocztowego zalecamy włączenie Monitora zajętości, który automatycznie powiadomi Cię o wyczerpującej się wolnej powierzchni dyskowej.


Sprawdź:

Czym różnią się domeny główne od domen dodatkowych?
Jak dodać domenę lub subdomenę na serwerze?
Jak włączyć Monitor zajętości?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie