Wybierz inny temat

Jak utworzyć konto pocztowe?

Aby korzystać z konta pocztowego potrzebne są:

 • zarejestrowana domena
 • działający hosting - Hosting Cloud, WordPress Cloud, Wizytówka, Strona WWW, Kreator WWW, Sklepicom, pakiet pocztowy

Po zamówieniu i aktywacji usług:

 • zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i skonfiguruj domenę
 • zaloguj się do właściwego panelu Active.admin i utwórz konto pocztowe


Sprawdź:

Jak zamówić domenę w nazwa.pl?
Jak zamówić serwer w nazwa.pl?
Jak konfigurować domenę w Panelu Klienta?


Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

Każda usługa hostingowa posiada niezależny panel Active.admin. Aby sprawdzić, która usługa (i który panel Active.admin) obsługuje pocztę elektroniczną w Twojej domenie, zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> domeny. Następnie kliknij odnośnik konfiguruj przy nazwie domeny i sprawdź aktualne przekierowanie:

 • jeśli domena jest przekierowana na usługę w nazwa.pl i nie jest wybrana opcja przekierowania na pakiet pocztowy, to przy logowaniu do Active.admin podaj identyfikator usługi hostingowej
 • jeśli jest zaznaczona opcja przekierowania domeny na pakiet pocztowy, to przy logowaniu podaj identyfikator pakietu pocztowego
 • jeśli dla domeny jest wybrana ręczna konfiguracja DNS i w rekordzie MX podana jest nazwa serwera pocztowego, to loginem do Active.admin będzie wartość rekordu MX o najniższym priorytecie
 • jeśli domena jest przekierowana na zewnętrzne serwery DNS, ale poczta elektroniczna dla domeny jest obsługiwana w nazwa.pl, sprawdź rzeczywistą wartość rekordu MX, który wskazuje usługę hostingową z kontami pocztowymi

Jak zalogować się do panelu Active.admin?
 • wpisując https://admin.nazwa.pl/ w pasku adresu przeglądarki internetowej
 • po wybraniu Active.admin z listy rozwijającej się po wskazaniu menu Narzędzia na stronie https://www.nazwa.pl/
 • po zalogowaniu do Panelu Klienta nazwa.pl i przejściu do zakładki Centrum logowania -> przycisk Przejdź pod Active.admin. Jeśli posiadasz więcej niż jedną usługę hostingową, z listy wybierz właściwy panel Active.admin. Jeśli do wskazanego panelu logujesz się po raz pierwszy, utwórz nowe hasło do usługi

Jak założyć konto pocztowe?

W panelu Active.admin przejdź do zakładki Poczta -> Dodaj konto e-mail.

W formularzu należy podać:

 • nazwę nowego konta (np. biuro)
 • domenę główną dla konta - z rozwijanej listy domen
 • hasło do konta pocztowego (dwukrotnie)
 • opcjonalnie - opis konta widoczny jedynie w panelu Active.admin
 • powierzchnię przydzieloną dla tego konta

Ważne! Konto będzie działać z każdym rozszerzeniem, które jest widoczne jako domena główna i domeny dodatkowe.


Dlaczego zakładając konto pocztowe nie mogę wybrać mojej domeny?

Jeśli adres Twojej domeny nie jest widoczny na rozwijanej liście domen upewnij się, że:

 • w Panelu Klienta domena została przekierowana na usługę hostingową, w której zakładasz konto pocztowe
 • domena została dodana w panelu Active.admin
 • domena nie jest widoczna jako dodatkowa poniżej pola z nazwą konta
 • domena nie jest dodatkową dla innej domeny głównej niż aktualnie wskazana na liście domen

Aby sprawdzić, czy domena jest dodana do obsługi i czy jest domeną główną czy dodatkową, przejdź do zakładki Domeny -> Wykaz domen.

Dla konta pocztowego możesz również ustawić dodatkowe opcje:

Konto pocztowe zostanie utworzone i uaktywnione po zatwierdzeniu formularza. Następnie wyświetli się strona z potwierdzeniem założenia konta. To potwierdzenie będzie zawierać dane dostępowe niezbędne do konfiguracji programu pocztowego.

Ważne! Po utworzeniu konta pocztowego zalecamy włączenie Monitora zajętości, który automatycznie powiadomi Cię o zbliżaniu się do limitu powierzchni ustalonej dla któregoś z kont.


Sprawdź:

Czym różnią się domeny główne od domen dodatkowych?
Jak dodać domenę lub subdomenę?
Jak włączyć Monitor zajętości?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie