Wybierz inny temat

Blokowanie / odblokowanie konta pocztowego

W celu zablokowania lub odblokowania konta pocztowego należy w menu Poczta kliknąć w link Wykaz kont e-mail, a następnie odnaleźć żądane konto. Można przyspieszyć odszukanie nazwy konta na długiej liście, korzystając z wyszukiwarki znajdującej się w prawym górnym rogu panelu.

Aby zablokować lub odblokować wybrane konto, należy je zaznaczyć i kliknąć w przycisk blokuj lub odblokuj, znajdujące się na górze danej listy powiązanej z domeną główną, w której utworzone jest konto. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie wykonania operacji na wybranym koncie, który należy zatwierdzić kliknięciem w przycisk OK. Można także zablokować lub odblokować wiele kont naraz, zaznaczając je na liście.

Na końcu program potwierdzi zablokowanie / odblokowanie konta pocztowego. Na wykazie kont nazwa zablokowanego konta zostanie opisana szarym kolorem, a obok niej znajdzie się ikona w kształcie kłódki.

Uwaga! Blokada konta powoduje całkowite zawieszenie jego działania, tzn. nie będzie możliwości zalogowania, wysyłania oraz odbierania wiadomości (wiadomości wysłane na zablokowane konto będą odrzucane przez serwer pocztowy).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie