Wybierz inny temat

Automatyczna wiadomość zwrotna

W celu skonfigurowania usługi automatycznej wiadomości zwrotnej dla określonego konta pocztowego, należy w menu Poczta kliknąć w link Wykaz kont e-mail , a następnie w nazwę wybranego konta. Następnie w szczegółach konta kliknąć w przycisk Edytuj. W celu odnalezienia konta na wykazie można posłużyć się wyszukiwarką znajdującą się w prawym górnym rogu panelu.

W formularzu edycji konta należy zaznaczyć pole Automatyczna wiadomość zwrotna oraz podać:

  • imię i nazwisko nadawcy,

  • adres nadawcy (powinien być taki sam jak adres konta e-mail, na którym ustawiana jest automatyczna wiadomość zwrotna, ewentualnie alias do niego),

  • temat wiadomości,

  • treść wiadomości.

Należy również określić częstotliwość, z jaką konto będzie automatycznie odpowiadać na wiadomości przesłane ze wskazanego adresu e-mail. Ponadto można także zaznaczyć opcję Włącz ograniczenie okresu aktywności autorespondera, która pozwoli na określenie przedziału czasowego, w którym usługa autorespondera będzie działać.

W celu zatwierdzenia formularza, należy kliknąć w przycisk Zapisz.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie