Wybierz inny temat

Zarządzanie uprawnionymi użytkownikami / grupami katalogów WWW zabezpieczonych hasłem

Administrator serwera może za pomocą panelu Active.admin określić użytkowników z prawem dostępu do katalogu chronionego hasłem.

Aby dodać użytkownika uprawnionego do przeglądania katalogów z hasłem, należy w menu Ustawienia kliknąć link Dodaj użytkownika. Pojawi się formularz, w którym należy podać nazwę użytkownika oraz jego hasło. Opcjonalnie można go również przypisać do odpowiedniej grupy. Po zapisaniu zmian zostanie stworzony użytkownik, któremu będzie można przydzielić prawo do przeglądania zawartości katalogu WWW zabezpieczonego hasłem.

Listę wszystkich utworzonych użytkowników można uzyskać klikając w link Wykaz użytkowników z menu Ustawienia. Z poziomu tego wykazu można również usunąć poszczególnych użytkowników zaznaczając pole obok ich nazwy i używając przycisku usuń.  Dodatkowo można użytkowników połączyć w grupy, którym w całości można nadać uprawnienia do zabezpieczonych katalogów WWW.

Aby dodać grupę użytkowników (np. marketing, handlowcy, biuro), należy w menu Ustawienia kliknąć link Dodaj grupę. W formularzu należy podać nazwę grupy, a także przypisać do niej użytkowników (spośród istniejących na serwerze). Po zakończeniu edycji należy potwierdzić utworzenie grupy za pomocą kliknięcia w przycisk Zapisz. Listę wszystkich utworzonych grup można uzyskać, klikając w link Wykaz grup z menu Ustawienia. Z poziomu tego wykazu można również usunąć poszczególne grupy, zaznaczając pole obok ich nazwy i używając przycisku usuń.

Utworzeni użytkownicy oraz grupy będą widoczni bezpośrednio w formularzu modyfikacji zabezpieczeń.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie