Wybierz inny temat

Zabezpieczenie katalogu WWW hasłem

Zabezpieczenie katalogu WWW hasłem powoduje, iż przy próbie wejścia na dany katalog z poziomu przeglądarki WWW użytkownik zostanie poproszony o podanie loginu i hasła. W przypadku wpisania błędnego loginu lub hasła, serwer odmówi wyświetlenia zawartości strony WWW.

Aby zabezpieczyć katalog hasłem, należy w menu Ustawienia kliknąć w link Zabezpiecz katalog.

Następnie należy podać informacje niezbędne do zabezpieczenia katalogu hasłem:

  • wskazać katalog na serwerze, który ma zostać zabezpieczony,

  • opcjonalnie zaznaczyć pole Blokowanie dostępu przez przeglądarkę, wybierając te same możliwości, jakie daje ograniczenie dostępu dodatkowego konta FTP,

  • opcjonalnie określić uprawnionych użytkowników lub grupy, które będą miały dostęp do wybranego katalogu, zaznaczając pole Ustawienia dostępu do katalogów dla wybranych użytkowników i grup

  • podać Opis w okienku logowania (tekst pojawiający się w oknie logowania).

Można również nie określać użytkowników lub grupy, a udzielić dostępu każdemu zweryfikowanemu użytkownikowi. Oznacza to, iż dostęp do danego katalogu będą posiadali wszyscy już utworzeni użytkownicy oraz użytkownicy dodani w przyszłości.

Wykaz wszystkich katalogów, które objęte są jakąkolwiek blokadą, znajduje się na liście dostępnej w zakładce Zabezpieczone katalogi w menu Ustawienia.

Uwaga! Zabezpieczenie katalogu hasłem obejmuje także wszystkie podkatalogi wskazanego katalogu, z wyłączeniem podkatalogu, dla którego jest określona inna konfiguracja zabezpieczeń.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie