Wybierz inny temat

Ustawienia indywidualne filtru antyspamowego - filtrowanie treści

Funkcjonujący na serwerach hostingowych system antyspamowy korzysta z zaawansowanego filtru treści wiadomości, który analizuje wszystkie elementy nadesłanej wiadomości e-mail.

Filtrowanie treści wiadomości ma na celu analizę pod kątem występowania charakterystycznych dla SPAMu słów oraz konstrukcji wiadomości (np. HTML). Dzięki takiemu rozwiązaniu wystąpienie w wiadomości kilku lub więcej cech charakterystycznych zaklasyfikuje niechcianą wiadomość jako SPAM.
W zależności od ilości przyznanych punktów oraz ustawień użytkownika, system podejmie odpowiednie akcje i klasyfikuje daną wiadomość jako niechcianą .

Konfiguracja dostępna jest z poziomu panelu serwera Active.admin. Po zalogowaniu z sekcji Poczta wybierz pozycję Filtr antyspamowy, a następnie Ustawienia indywidualne > Włącz sprawdzanie treści wiadomości (domyślnie jest ona aktywna)

Obecnie dla ustawień indywidualnych dostępne są następujące opcje:


Działania na wiadomościach e-mail zakwalifikowanych jako SPAM

Domyślnie wiadomości e-mail uznane za SPAM są przenoszone do osobnego folderu i usuwane po 30 dniach. Zaznaczając odpowiednią opcję możesz zmienić termin usuwania spamu lub wyłączyć przenoszenie spamu do osobnego folderu.


Opcja Przenieś do folderu SPAM powoduje automatyczne przeniesienie wiadomości do folderu SPAM w skrzynce pocztowej, bez jej oznaczania w temacie. Folder ten jest automatycznie czyszczony z wiadomości starszych niż wybrany zakres czasowy (7/30/90 dni).

Opcja Oznacz jako spam w temacie powoduje dodanie na początku tematu wiadomości oznaczenia ***SPAM*** i pozostawienie jej w skrzynce odbiorczej.

Niezależnie od powyższych – ostatnia funkcja Odrzuć wiadomość powyżej poziomu będzie odrzucać wiadomości przekraczające zdefiniowany próg punktowy.

Progi punktowe dla wiadomości email

Dla powyższych opcji możesz również wskazać progi punktowe korzystając z następujących wariantów:

•    Bardzo restrykcyjne - niektóre wiadomości niebędące SPAMem mogą zostać zakwalifikowane jako SPAM (np. wiadomości HTML),
•    Restrykcyjne - niektóre wiadomości niebędące SPAMem mogą zostać zakwalifikowane jako SPAM (np. rozbudowane wiadomości HTML),
•    Poziom domyślny - wiadomości niebędące SPAMem powinny być prawidłowo zinterpretowane, natomiast znikoma część spamu może nie być zakwalifikowana jako spam (opcja zalecana dla większości użytkowników),
•    Wysoka tolerancja - duża liczba wiadomości będących SPAMem może nie zostać zakwalifikowana jako SPAM,
•    Bardzo wysoka tolerancja - filtr nie wykrywa wiadomości będących SPAMem,
•    Inna wartość... - możliwość ustawienia własnego poziomu punktacji, która nie będzie wartością domyślną powiązaną w powyższymi opcjami.

Białe i czarne listy nadawców

Dodatkowo możesz dokonać ręcznej konfiguracji białej (ang. whitelist) i czarnej (ang. blacklist) listy adresów nadawców, dla których chcesz odpowiednio akceptować lub odrzucać pocztę, podając tzw. adres kopertowy nadawcy.

Lista adresów nadawców zamieszczonych na białej i czarnej liście ma najwyższy priorytet w stosunku do pozostałych zabezpieczeń. Jeżeli nadawca znajduje się na białej lub czarnej liście, dokonywana jest odpowiednio akcja przepuść lub odrzuć, niezależnie od pozostałych ustawień filtru.

Po dokonaniu odpowiednich ustawień filtru antyspamowego, należy je zatwierdzić klikając Zapisz.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie