Wybierz inny temat

Ustawienia indywidualne filtru antyspamowego - biała i czarna lista

Ustawienia można zmieniać dla wszystkich kont pocztowych na serwerze i dla każdego adresu indywidualnie.

1. Aby zmodyfikować białą i/lub czarną listę nadawców dla pojedynczego adresu e-mail w menu Poczta kliknij w Wykaz kont e-mail, następnie w ikonę tarczy, a w oknie Edycji konta wybierz Ustawienia szczegółowe.

 

2. Aby zmodyfikować białą i/lub czarną listę nadawców dla wszystkich kont pocztowych na serwerze w menu Poczta kliknij w zakładkę Filtr antyspamowy i wybierz opcję Ustawienia indywidualne.

W obu przypadkach biała i czarnej listy będą aktywne po zaznaczeniu opcji Korzystaj z czarnej/białej listy.

 

W formularzach możesz wpisać:
- adresy e-mail nadawców - należy jednak zwrócić uwagę, by były to rzeczywiste adresy dostępne w nagłówku (źródle) wiadomości e-mail w polu Return-Path, Mail from lub Received from (mogą się różnić od adresów widocznych w polu "Od", mogą też w ogóle nie być widoczne), np. spam@spamm.com
- domeny – np. spamm.com
- adresy IP serwera pocztowego – np. 218.240.13.147
- klasy adresów IP – np. 174.46

Zasady działania:
- wiadomości e-mail, które spełnią przynajmniej jedno z kryteriów zawartych na białej liście, będą dostarczone niezależnie od innych filtrów antyspamowych
- analogicznie, wiadomości e-mail spełniające choć jeden warunek z czarnej listy będą zablokowane bez względu na inne ustawienia, a nadawca otrzyma komunikat zwrotny o niedostarczeniu
- biała lista ma priorytet przez czarną listą

Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz.

Ważne! Ustawienia dla pojedynczego konta pocztowego mają pierwszeństwo przed ustawieniami dla wszystkich adresów e-mail na serwerze.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie