Wybierz inny temat

Informacje ogólne o systemie antyspamowym

Każdy użytkownik serwera w nazwa.pl chroniony jest przez zaawansowany filtr antyspamowy.
Filtr antyspamowy jest programem sprawdzającym nadchodzące wiadomości, analizując adresy nadawców oraz treść wiadomości. Służy on do zabezpieczenia skrzynki e-mail użytkownika przed napływem niepożądanej poczty, określanej jako spam.

Filtr blokuje dostarczanie poczty:

  • z adresów i serwerów pocztowych, które znajdują na globalnych listach adresów RBL (są to serwery aktualizowane na bieżąco, zawierające dane dotyczące niebezpiecznych serwerów poczty elektronicznej wykorzystywanych przez spamerów)
  • jeżeli treść wiadomości spełnia kryteria podejrzenia o spam
  • wiadomość pochodzi z adresu lub serwera pocztowego, którego użytkownik dodał do swojej „czarnej listy nadawców” w programie Active.admin

Filtrowanie jest stosowane również dla wiadomości wychodzących z serwerów pocztowych nazwa.pl. W ten sposób zmniejszane jest ryzyko rozsyłania spamu przez użytkowników serwerów i obniżania reputacji adresów IP.

W celu jak najskuteczniejszego odseparowania niepożądanych wiadomości, filtr antyspamowy składa się z niezależnych od siebie modułów umożliwiających:

  • weryfikację istnienia adresu nadawczego serwera pocztowego na listach RBL
  • filtrowanie treści wiadomości
  • indywidualne tworzenie czarnej i białej listy nadawców

Listy RBL (aktualizowane na bieżąco, przez 24 godziny na dobę) to bazy serwerów pocztowych, które znane są z wysyłania spamu. Moduł filtru antyspamowego oparty o listy RBL powoduje blokowanie dostarczania wiadomości nadsyłanych przez serwery występujące na listach RBL.

Moduł filtrowania treści wiadomości analizuje każdą wiadomość e-mail pod kątem spełnienia kryteriów podejrzenia o spam. Analizowane są m.in. słowa kluczowe, konstrukcja wiadomości (kod HTML, linki), a po ich dopasowaniu do wzorców, przydzielane są punkty określające prawdopodobieństwo przesyłania spamu.

W module definiowane są wartości progowe punktów, których przekroczenie powoduje określoną reakcję na wiadomość sklasyfikowaną jako spam. Zazwyczaj w module ustawia się dwa progi, przy czym tylko przekroczenie wyższego z ustalonych progów, usuwa wiadomość.

Wiadomości, którym moduł przydzielił liczbę punktów mniejszą od niższego z progów, trafiają w niezmienionej postaci na skrzynkę pocztową odbiorcy.

Wiadomości, którym moduł przyznał liczbę punktów pomiędzy dwoma ustalonymi progami, są oznaczane jako spam (w temacie dodawany jest przedrostek ***SPAM***). Możesz wykorzystać oznaczanie wiadomości jako spam, by ustawić odpowiednie reguły segregujące podejrzane wiadomości w Twoim programie pocztowym.

Biała i czarna lista nadawców to moduł filtru antyspamowego, umożliwiający indywidualne ustalanie adresów, z których nadsyłana korespondencja będzie bezwarunkowo przepuszczana lub blokowana.

Moduł białej i czarnej listy ma wyższy priorytet w stosunku do pozostałych modułów filtru antyspamowego. Jeżeli nadawca znajduje się na białej lub czarnej liście, dokonywana jest odpowiednio akcja przepuść lub odrzuć, niezależnie od pozostałych ustawień modułów.

Zmiany ustawień filtru antyspamowego możesz dokonać w programie Active.admin.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie