Wybierz inny temat

Informacje ogólne o systemie antyspamowym

Każdy użytkownik serwera w nazwa.pl jest chroniony przez zaawansowany filtr antyspamowy. Filtr sprawdza wszystkie przychodzące wiadomości e-mail analizując m.in. reputację serwera pocztowego nadawcy oraz tytuł i treść wiadomości. W ten sposób zabezpiecza konto pocztowe przed napływem wiadomości niechcianych (spamu).

Filtr oznacza jako spam lub blokuje dostarczanie wiadomości:

  • z adresów IP serwerów pocztowych, które znajdują się na listach RBL (aktualizowanych na bieżąco listach serwerów zgłoszonych jako rozsyłające spam)
  • jeżeli temat, treść lub załączniki wiadomości spełniają kryteria podejrzenia o spam
  • nadesłanych z adresów e-mail, domen lub adresów IPv4 dodanych na „czarnej liście nadawców” w panelu Active.admin

Filtrowanie jest stosowane również dla wiadomości wychodzących z serwerów pocztowych nazwa.pl. W ten sposób zmniejszane jest ryzyko rozsyłania spamu przez użytkowników serwerów i obniżania reputacji adresów IP.

Listy RBL (aktualizowane na bieżąco, przez 24 godziny na dobę) to bazy serwerów zgłoszonych jako rozsyłające spam. Moduł filtru antyspamowego oparty o listy RBL powoduje blokowanie dostarczania wiadomości nadsyłanych przez serwery występujące na listach RBL.

Moduł filtrowania treści wiadomości analizuje każdą wiadomość e-mail pod kątem spełnienia kryteriów podejrzenia o spam. Analizowane są m.in. słowa kluczowe, konstrukcja wiadomości (kod HTML, linki), a po ich dopasowaniu do wzorców, przydzielane są punkty określające prawdopodobieństwo przesyłania spamu.

W module zdefiniowane są wartości progowe punktów, których przekroczenie powoduje określone działanie:

  • wiadomości, którym moduł przydzielił liczbę punktów mniejszą niż 6.31, trafiają w niezmienionej postaci na skrzynkę pocztową odbiorcy
  • wiadomości, którym moduł przyznał liczbę punktów pomiędzy 6.31 a 50, są przenoszone do osobnego folderu na koncie i automatycznie usuwane po 30 dniach
  • wiadomości, którym moduł przypisał co najmniej 50 punktów, są blokowane i nie są dostarczane do odbiorcy

Ważne! Na wiadomość przeniesioną do folderu spam nie zadziała filtr zdefiniowany w Active.office lub programie pocztowym.

Biała i czarna lista nadawców to moduły filtru antyspamowego, umożliwiające indywidualne ustalanie adresów, z których nadsyłana korespondencja będzie bezwarunkowo przepuszczana lub blokowana.

Moduły białej i czarnej listy mają wyższy priorytet w stosunku do pozostałych modułów. Jeżeli nadawca znajduje się na białej lub czarnej liście, dokonywana jest odpowiednio akcja "przepuść" lub "odrzuć", niezależnie od pozostałych ustawień modułów.


Sprawdź:

Jak ustawić filtr antyspamowy?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie