Wybierz inny temat

Lokalna obsługa poczty oraz www

Wyłączenie lokalnej obsługi poczty dla domeny (domeny dodatkowej) jest wskazane w przypadku, gdy
poczta (rekord MX) dla danej domeny jest utrzymywana na innym serwerze, niż ten
serwer, do którego jesteś zalogowany w programie Active.admin.

Pozwoli to serwerowi prawidłowo rozpoznać konfigurację domeny. Serwer, na który wskazuje domena,
będzie odpytywał domenę po rekordzie MX, a wiadomości wysyłane na adres e-mail w domenie, będą
dostarczane na serwer, na który wskazuje rekord MX domeny.

Należy pamiętać, że jeżeli rekord MX wskazuje na ten sam serwer co pozostałe rekordy domeny, a
została wyłączona lokalna obsługa poczty, wiadomości wysyłane na adres mail utworzony w domenie
nie zostaną przyjęte przez serwer. Nadawca otrzyma zwrot wysłanej wiadomości.

Podobna sytuacja jest w przypadku gdy chcemy wyłączyć lokalną obsługę WWW dla domeny (domeny
dodatkowej) czyli w przypadku, gdy WWW (rekord A) dla danej domeny jest utrzymywany na innym
serwerze, niż ten do którego jesteś zalogowany w programie Active.admin. Tutaj również należy
pamiętać, iż jeżeli rekord A wskazuje na ten sam serwer co pozostałe rekordy domeny a wyłączyłeś
lokalną obsługę WWW strona z serwera nie będzie się wyświetlać.

Jeśli chcesz wyłączyć lokalną obsługę poczty dla domeny lub obsługę WWW, zaloguj się do programu
Active.admin, a następnie przejdź do zakładki Wykaz domen z menu Domeny.
Odszukaj domenę, dla której chcesz wykonać tą operację, po czym kliknij w jej nazwę.
W szczegółach domeny, w sekcji Ustawienia ogólne zaznacz opcję Wyłącz obsługę poczty/Wyłącz
obsługę WWW. Aby potwierdzić swój wybór kliknij w przycisk Zapisz.

Uwaga! Wyłączenie lokalnej obsługi poczty oraz lokalnej obsługi WWW jest możliwe jedynie dla
domen dodatkowych. Jeśli chcesz je wyłączyć dla domeny głównej, przełącz ją najpierw na domenę
dodatkową.

Od tej pory lokalna obsługa poczty/WWW będzie wyłączona dla wybranej przez Ciebie domeny. Możesz ją włączyć wykonując ponownie ww. czynności.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie