Wybierz inny temat

Czym różnią się domeny główne od domen dodatkowych?

Czym jest domena główna?

W panelu Active.admin domena główna to domena, której konta pocztowe są niezależne od kont pocztowych w innych domenach głównych.

Przykład: dla domen głównych pierwszadomena.pl i drugadomena.pl można utworzyć różne adresy e-mail kontakt. Adresy mogą mieć przydzieloną różną powierzchnię dyskową i różne hasła dostępowe. Tym samym po zalogowaniu do konta kontakt@pierwszadomena.pl nie będą widoczne wiadomości e-mail wysłane na adres kontakt@drugadomena.pl.

Aliasy pocztowe dla domen głównych będą wzajemnie niezależne.


Czym jest domena dodatkowa?

Domena dodatkowa jest zawsze przypisana innej domenie głównej, zatem adres e-mail utworzony dla takiej pary domen będzie adresem wspólnym.

Przykład: domena drugadomena.pl została dodana jako domena dodatkowa do domeny pierwszadomena.pl. Tym samym adres e-mail kontakt@pierwszadomena.pl będzie działał równocześnie jako kontakt@drugadomena.pl (wiadomości e-mail przesyłane na kontakt@pierwszadomena.pl będą trafiać na to samo konto, co wiadomości przesyłane na kontakt@drugadomena.pl).

Alias pocztowy dla domeny głównej i przypisanej do niej domeny dodatkowej będzie wspólny.

Ważne! Domena przekierowana w Panelu Klienta na usługę utrzymywaną w tym samym Panelu Klienta w Active.admin zostanie domyślnie dodana jako dodatkowa.


Jak zmienić status domeny z dodatkowej na główną?

W panelu Active.admin przejdź do zakładki Domeny -> Wykaz domen. Następnie kliknij odnośnik pokaż listę domen dodatkowych przy wybranej domenie głównej (zmieni się na ukryj listę domen dodatkowych) i kliknij nazwę domeny dodatkowej, którą chcesz ustawić jako domenę główną.

Ważne! W usłudze CloudMail Start nie jest możliwa zmiana domeny dodatkowej na główną. Utworzone konto pocztowe domyślnie działa we wszystkich dodanych domenach.


Na ekranie edycji domeny kliknij listę Domena główna i wybierz brak (jako domena główna), a następnie kliknij przycisk Zapisz.


Ile domen mogę ustawić jako główne, a ile jako dodatkowe?

Liczba domen zależy od rodzaju usługi hostingowej, z której korzystasz.

W przypadku serwerów CloudHosting, CloudHosting WordPress, CloudHosting e-Sklep, Kreatorów WWW i Stron WWW nie ma limitu domen głównych i domen dodatkowych. W związku z tym na serwerze możesz korzystać z dowolnej liczby domen.

W przypadku pakietów pocztowych limity określone są w Pełnej specyfikacji pod adresem https://www.nazwa.pl/poczta/.


Dlaczego nie mogę zmienić domeny dodatkowej na główną lub odwrotnie?
  • domena jest identyfikatorem (nazwą techniczną) usługi
  • domena jest adresem innej usługi, np. strona.mojadomena.pl, kreator.mojadomena.pl, sklep.mojadomena.pl
  • w wybranej domenie są założone konta pocztowe. Aby zmienić status domeny przenieś konta pocztowe do innej domeny i ponów próbę zmiany
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie