Wybierz inny temat

Wykonywanie kopii bazy danych

Aby wykonać kopię bazy danych zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych. Następnie kliknij nazwę bazy danych i w jej szczegółach kliknij przycisk Wykonaj kopię.

Kopia zostanie umieszczona w katalogu /_sqldump_, a w nazwie pliku będą podane nazwa bazy oraz data i godzina wykonywania kopii.

Ważne! Jeśli katalog _sqldump_ nie był dotychczas utworzony, w trakcie wykonywania kopii zostanie utworzony i zabezpieczony losowym hasłem.

W celu usunięcia hasła przejdź do zakładki Ustawienia -> Zabezpieczone katalogi, zaznacz nazwę katalogu, kliknij odnośnik usuń i potwierdź kliknięciem przycisku Ok.

W celu zmiany hasła przejdź do zakładki Ustawienia -> Wykaz użytkowników, kliknij nazwę użytkownika, wpisz dwukrotnie nowe hasło i kliknij przycisk Zapisz.

Aby wykonać kopię wpisz aktualne hasło głównego użytkownika bazy danych i kliknij przycisk Wykonaj. Jeśli zostało podane poprawne hasło, to wyświetli się komunikat o treści "Wykonywanie kopii bazy danych zostało rozpoczęte".

Po kliknięciu przycisku Szczegóły bazy danych możesz sprawdzić status operacji:

  • "trwa tworzenie" - operacja jeszcze się nie zakończyła (czas wykonywania kopii zależy od rozmiaru bazy)
  • "błąd" - niepowodzenie akcji
  • "wykonane poprawnie" - kopia bazy danych została umieszczona w katalogu /_sqldump_

Wykonaną kopię można pobrać łącząc się poprzez protokoły FTP lub SSH. Można również pobrać ją wpisując [nazwaserwera]/_sqldump_ i podając hasło do katalogu _sqldump_ (zamiast nazwy serwera podaj identyfikator usługi widoczny na stronie głównej panelu Active.admin).


Sprawdź:

Modyfikacja parametrów bazy danych.
Wgrywanie kopii bazy danych.
Usuwanie zabezpieczenia hasłem katalogu WWW.
Zarządzanie uprawnionymi użytkownikami / grupami katalogów WWW zabezpieczonych hasłem.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie