Wybierz inny temat

Usuwanie bazy danych

Aby usunąć bazę danych z serwera zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych.

Następnie zaznacz bazę lub bazy, które chcesz usunąć i kliknij odnośnik usuń. Operację potwierdź kliknięciem przycisku Ok.

Uwaga! Usunięcie bazy danych jest nieodwracalne i po jego potwierdzeniu nie będzie możliwe odzyskanie hasła do tej bazy.


Sprawdź:

Modyfikacja parametrów bazy danych.
Blokowanie/odblokowywanie baz danych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie