Wybierz inny temat

Usuwanie bazy danych

Aby usunąć bazę danych z serwera zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych.

Następnie zaznacz bazę lub bazy, które chcesz usunąć i kliknij odnośnik usuń. Dla potwierdzenia operacji wpisz aktualne hasło do panelu Active.admin i kliknij przycisk Wykonaj.

Uwaga! Usunięcie bazy danych jest nieodwracalne i po jego potwierdzeniu nie będzie możliwe odzyskanie hasła do tej bazy.


Jak usunąć tylko zawartość bazy danych?

Aby usunąć wyłącznie zawartość bazy danych, pozostawiając bazę wraz z użytkownikami, przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych. Następnie zaznacz wybraną bazę, kliknij odnośnik usuń zawartość i potwierdź kliknięciem Ok.


Sprawdź:

Modyfikacja parametrów bazy danych.
Blokowanie/odblokowywanie baz danych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie