Wybierz inny temat

Sprawdzanie spójności bazy danych

Sprawdzanie spójności bazy danych to funkcja służąca do naprawy uszkodzonej struktury tabeli w bazie danych. Aby z niej skorzystać zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych. Następnie kliknij nazwę bazy danych i w jej szczegółach kliknij przycisk Sprawdź spójność.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi funkcji i dla potwierdzenia kliknij jeszcze raz przycisk Sprawdź spójność.

Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat: "Sprawdzanie spójności bazy danych ... zostało pomyślnie zakończone".


Sprawdź:

Dane dostępowe do bazy danych.
Modyfikacja parametrów bazy danych.
Blokowanie/odblokowywanie baz danych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie