Wybierz inny temat

Modyfikacja parametrów bazy danych

Aby zmienić ustawienia bazy danych na serwerze zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych.


Jak zmienić hasło do bazy danych dla wybranego użytkownika?

Kliknij nazwę bazy danych, by wyświetlić jej szczegóły. Następnie zaznacz użytkownika lub użytkowników, których hasła chcesz zmienić i kliknij odnośnik zmień hasło. Na kolejnym ekranie dwukrotnie wpisz nowe hasło i kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga! Zmiana hasła spowoduje, że strona internetowa lub aplikacja, które korzystają z bazy danych, mogą działać niepoprawnie lub w ogóle nie będą dostępne. Koniecznie zaktualizuj hasło w odpowiednich plikach konfiguracyjnych strony internetowej lub aplikacji.


Jak zmienić powierzchnię i/lub opis bazy danych?

Kliknij nazwę bazy danych, by otworzyć jej szczegóły. Następnie kliknij przycisk Edytuj.
Aby zwiększyć powierzchnię, przesuń suwak do wartości 2, 3, 4 lub 5 GB i kliknij przycisk Zapisz. Pamiętaj, że nie jest możliwe wybranie powierzchni mniejszej niż faktycznie zajęta przez bazę danych.
Aby zmienić aktualny opis bazy danych wpisz nowy opis i kliknij przycisk Zapisz.


Jak dodać drugiego użytkownika bazy danych?

Kliknij nazwę bazy danych, by otworzyć jej szczegóły. Następnie kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
W formularzu wybierz lub wpisz następujące dane:

  • nazwę - ciąg liter i/lub cyfr widocznych w nazwie użytkownika po znaku podkreślnika (_)
  • hasło użytkownika (dwukrotnie)

Aby potwierdzić dodanie użytkownika kliknij przycisk Zapisz.
Ważne! Nie jest możliwe utworzenie użytkownika o nazwie już istniejącej dla innej bazy danych. Po utworzeniu nie można zmienić nazwy użytkownika.


Jak usunąć użytkownika bazy danych?

Kliknij nazwę bazy danych, by otworzyć jej szczegóły. Następnie zaznacz użytkownika lub użytkowników, których chcesz usunąć i kliknij odnośnik usuń. Operację potwierdź kliknięciem przycisku Ok.
Uwaga! Po usunięciu obu użytkowników bazy danych nie będą możliwe zalogowanie, zapis lub odczyt danych z bazy.


Sprawdź:
Dane dostępowe do bazy danych.
Blokowanie/odblokowywanie baz danych.
Usuwanie bazy danych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie