Wybierz inny temat

Jak zmienić wersję bazy danych?

Zmiana wersji bazy danych pozwala umożliwi korzystanie z nowszej, bezpieczniejszej i bardziej zaawansowanej wersji. Dotyczy to zarówno baz MariaDB, jak i PostgreSQL.

Jeśli na serwerze nazwa.pl używasz baz MariaDB 10.1 lub PostgreSQL 9.3, w prosty sposób możesz skopiować ich zawartości do baz w wersjach MariaDB 10.5 lub PostgreSQL 12.4. Aby to wykonać:

  1. Zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych.
  2. Kliknij nazwę bazy, którą chcesz przenieść.
  3. Kliknij przycisk Migruj do nowej wersji.

W formularzu wpisz dane:

  • nazwę nowej, nieistniejącej bazy, do której przenosisz dane
  • dwukrotnie hasło użytkownika bazy

Kliknij przycisk Zapisz.

W przypadku błędu przy próbie zapisania ustawień formularza upewnij się, że:

  • na serwerze jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na utworzenie nowej bazy (co najmniej 1 GB)
  • podajesz nazwę nieistniejącej bazy danych
  • wpisujesz hasło spełniające wymagania (co najmniej 8 znaków, w tym jedna cyfra lub znak specjalny, jedna mała i jedna wielka litera)

Po pomyślnym skopiowaniu danych wyświetli się komunikat potwierdzający. W Wykazie baz danych pojawi się nowa baza, zawierająca w opisie nazwę bazy, z której dane zostały zmigrowane.


Sprawdź:

Jak przenieść bazę danych z innego serwera, spoza nazwa.pl?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie