Wybierz inny temat

Jak przenieść bazę danych z innego serwera?

W celu przeniesienia bazy danych z innego serwera zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Migracja baz danych. Zawartość bazy danych możesz skopiować z dowolnego serwera spoza nazwa.pl, od każdego dostawcy hostingu umożliwiającego zdalne (zewnętrzne) połączenie do bazy.


Jakie dane zewnętrznej bazy są wymagane do przeprowadzenia migracji?
 • Adres serwera baz danych - nazwa domeny, adres serwera SQL. Adres możesz potwierdzić u dostawcy hostingu
 • Nazwa bazy danych
 • Użytkownik bazy danych - wpisz nazwę użytkownika posiadającego pełne uprawnienia do podanej bazy
 • Port serwera - dla MySQL wpisz 3306, dla PostgreSQL wpisz 5432
 • Hasło - wpisz aktualne hasło dostępowe dla podanego użytkownika bazy danych

Jak rozpocząć migrację bazy danych?

W panelu Active.admin, w zakładce Bazy danych -> Dodaj bazę danych, utwórz bazę, do której chcesz skopiować zawartość z innego serwera.

Ważne! Upewnij się, że rozmiar tworzonej bazy danych jest większy niż rozmiar bazy danych przenoszonej z innego serwera.

W zakładce Bazy danych -> Migracja baz danych:

 • wpisz adres serwera baz danych
 • wpisz nazwę bazy danych
 • wpisz użytkownika bazy danych
 • wpisz port serwera
 • wpisz hasło do podanej bazy
 • wybierz bazę danych, do której będziesz kopiować zawartość
 • wpisz hasło użytkownika bazy, do której będziesz kopiować zawartość

Sprawdź poprawność danych i kliknij przycisk Zapisz, aby rozpocząć migrację.

Pomyślne zakończenie migracji zostanie potwierdzone wyświetleniem komunikatu w panelu Active.admin oraz wiadomością wysłaną na każdy z adresów e-mail osoby kontaktowej podany w Panelu Klienta nazwa.pl.


Dlaczego wystąpił błąd przy próbie rozpoczęcia migracji?

Powierzchnia dyskowa wybranej bazy jest zbyt mała, by zmieścić przenoszone dane. Przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych i kliknij nazwę bazy. Na stronie szczegółów bazy danych kliknij przycisk Edytuj, a następnie powiększ rozmiar bazy (maksymalnie do 5 GB).

Nie udało się nawiązać połączenia z bazą danych. Sprawdź poprawność danych dostępowych do bazy oraz poszerz zakres uprawnień użytkownika bazy. Upewnij się, że typ migrowanej i docelowej bazy danych jest zgodny (MySQL lub PostgreSQL).

Numer portu serwera jest niepoprawny. Dla MySQL podaj numer 3306, dla PostgreSQL podaj numer 5432.

Hasło jest niepoprawne. Upewnij się, że wpisujesz aktualne hasło użytkownika wybranej bazy danych.

Wybrana baza danych nie jest pusta. Wskaż inną bazę lub usuń zawartość wybranej bazy, a następnie ponów migrację.


Sprawdź:

Dodawanie bazy danych.
Modyfikacja parametrów bazy danych.
Dane dostępowe do bazy danych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie