Wybierz inny temat

Dodawanie bazy danych

Aby dodać bazę danych na serwerze zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Dodaj bazę danych.

W formularzu wybierz lub wpisz następujące dane:

  • wersję bazy danych
  • rozmiar bazy danych
  • nazwę - ciąg liter i/lub cyfr widocznych w nazwie bazy po znaku podkreślnika (_)
  • opis - dodatkowa informacja o bazie danych widoczna w panelu Active.admin
  • hasło użytkownika (dwukrotnie)

Uwaga! Po utworzeniu bazy danych nie można zmienić jej nazwy.

Aby potwierdzić utworzenie bazy danych kliknij przycisk Zapisz. Na kolejnym ekranie zostaną wyświetlone dane techniczne umożliwiające użytkowanie bazy danych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie