Wybierz inny temat

Dane dostępowe do bazy danych

Aby sprawdzić dane dostępowe do bazy danych na serwerze zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Wykaz baz danych.

Kliknij nazwę bazy danych, by wyświetlić informacje o:

  • nazwie bazy danych
  • wersji bazy danych
  • adresie serwera baz danych
  • porcie serwera baz danych
  • adresie panelu zarządzania bazą danych
  • nazwie użytkownika lub użytkowników bazy danych

Ze względów bezpieczeństwa nie można wyświetlić aktualnego hasła do bazy danych. Aby je zmienić zaznacz użytkownika, którego hasło chcesz zmienić i kliknij odnośnik zmień hasło. Na kolejnym ekranie dwukrotnie wpisz nowe hasło i kliknij przycisk Zapisz.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie