Wybierz inny temat

Jak w Autoinstalatorze zaktualizować aplikację?

Aplikacje zainstalowane poprzez Autoinstalator możesz za jego pomocą wygodnie i bezpiecznie aktualizować.


Jak uzyskać dostęp do Autoinstalatora?

Zaloguj się do panelu Active.admin tego serwera, na którym chcesz instalować aplikacje, a następnie przejdź do zakładki Aplikacje -> Dodaj aplikacje i kliknij przycisk Przejdź do aplikacji.

W osobnej karcie/osobnym oknie przeglądarki otworzy się panel Autoinstalatora.

Ważne! Dostęp do Autoinstalatora jest możliwy wyłącznie poprzez panel Active.admin.


Jak sprawdzić dostępność aktualizacji i zaktualizować aplikację?

Po zalogowaniu do Autoinstalatora na głównej stronie wyświetlą się powiadomienia o dostępnych aktualizacjach. Kliknij okno powiadomień, aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji.


Na liście aplikacji wskaż ikonę strzałek, aby wyświetlić informację o dostępnej aktualizacji. Kliknij tę ikonę, aby dokonać aktualizacji.

Na kolejnym ekranie zalecamy zaznaczenie opcji Wykonaj backup przed aktualizacją. Następnie sprawdź poprawność danych i potwierdź dyspozycję kliknięciem przycisku Aktualizacja.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie