Wybierz inny temat

Instalacja aplikacji z Autoinstalatora

Żeby zainstalować aplikację przy użyciu Autoinstalatora zaloguj się do panelu Active.admin serwera i kliknij odnośnik Dodaj aplikację lub przejdź do zakładki Aplikacje -> Dodaj aplikacje.


Na kolejnym ekranie możesz wybrać jedną z proponowanych aplikacji i kliknąć w jej ikonę, aby przejść do instalacji.

Jeśli chcesz zapoznać się z listą wszystkich dostępnych aplikacji, kliknij przycisk Przejdź do aplikacji.

W nowej karcie otworzy się panel Autoinstalatora. Na stronie głównej dostępne są najpopularniejsze aplikacje. Możesz także wybrać dowolną aplikację z rozwijanego menu po lewej stronie.


Po wskazaniu kursorem ikony aplikacji pojawią się opcje Instaluj, Demo oraz Przegląd.

 • Instaluj - przekierowuje bezpośrednio do instalacji aplikacji
 • Demo - umożliwia podgląd wersji demonstracyjnej (dla niektórych aplikacji opcja nie jest dostępna)
 • Przegląd - pozwala zapoznać się z opisem aplikacji, listą jej funkcji, opiniami i ocenami użytkowników

Aby zainstalować wybraną aplikację kliknij przycisk Instaluj lub przejdź do karty Instaluj.


Na ekranie konfiguracji wybierz dostępne opcje lub uzupełnij wymagane pola:

 • Wybierz protokół
  Jeśli posiadasz działający certyfikat SSL, wybierz https:// lub https://www
  Jeśli jeszcze nie posiadasz certyfikatu SSL, wybierz http:// lub www
 • Wybierz domenę
  Wskaż jedną z domen dodanych w panelu Active.admin. Domena musi być przekierowana na serwer od co najmniej 24 godzin
 • W katalogu
  Podaj nazwę nieistniejącego katalogu, w którym chcesz zainstalować aplikację
 • Przekierowanie domeny
  Zaznacz to pole, jeśli od razu po instalacji pod adresem domeny ma wyświetlać się strona internetowa wykonana w aplikacji. Przekierowanie zadziała, o ile powyżej została wybrana domena i został podany pusty katalog
  Jeśli stronę internetową chcesz udostępnić później, pamiętaj o przekierowaniu domeny na właściwy katalog w panelu Active.admin i zmianie ustawień aplikacji

Pozostałe opcje różnią się w zależności od wybranej aplikacji.

W większości instalacji wymagane jest podanie:

 • nazwy użytkownika/loginu administratora
 • hasła do panelu zarządzania daną aplikacją (wybierz hasło o skali co najmniej "dobry") lub kliknij w ikonę klucza, aby wygenerować losowe hasło
 • adresu e-mail administratora
 • języka użytkownika

W opcjach zaawansowanych możesz wyłączyć powiadomienia o aktualizacji oraz podać adres e-mail, na który zostaną przesłane szczegółowe informacje o wykonywanej instalacji.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie