Wybierz inny temat

Zmiana ustawień aliasu pocztowego

W celu zmiany ustawień istniejącego aliasu pocztowego zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Poczta -> Wykaz aliasów.

Na ekranie wyświetli się wykaz istniejących aliasów utworzonych na serwerze, z możliwością pogrupowania według domen lub według kont. Aby zmodyfikować alias wybierz go z listy lub skorzystaj z wyszukiwarki. Następnie zaznacz alias i kliknij jego nazwę.

Możesz zmienić nazwę aliasu lub docelowe konto e-mail albo ustawić alias jako catch-all.

Zmianę potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.


Sprawdź:

Jak dodać alias pocztowy?
Jak usunąć alias pocztowy?
Do czego służy funkcja catch-all?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie