Wybierz inny temat

Jak dodać alias pocztowy?

Aby utworzyć alias pocztowy zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Poczta -> Dodaj alias.

W formularzu:

  • wpisz nazwę aliasu - dodatkowy adres, który ma kierować na podane poniżej konto pocztowe
  • wybierz domenę - w której jest założone konto e-mail
  • wybierz docelowe konto e-mail - na które mają być przekierowane wiadomości

Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Od tego momentu każda wiadomość e-mail wysłana na alias zostanie dostarczona na wskazane konto pocztowe.

Aby odbierać wiadomości wysłane na nieistniejące adresy e-mail w domenie, utwórz alias catch-all.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie