Wybierz inny temat

Windows Phone

Program do obsługi poczty jest domyślnie dostępny jako aplikacja w telefonie z systemem Windows Phone.

Aby przejść do konfiguracji konta e-mail w telefonie należy w systemie wejść w ikonę Ustawienia, a następnie wybrać opcję Poczta + konta.

Po jej otworzeniu wybierz opcję dodaj konto.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer POP3 i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

UWAGA!
W Twoim loginie zamiast domeny głównej możesz użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną, poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl

W kolejnym kroku konfiguracji wybieramy pozycję zaawansowane.

W kolejnym kroku wprowadzamy podstawowe dane konta pocztowego – adres e-mail oraz hasło, a następnie wybieramy opcję dalej.

Na następnym etapie konfiguracji wybieramy opcję internetowa poczta e-mail.

W kolejnym kroku należy uzupełnić pozostałe niezbędne dane do połączenia z kontem poczty e-mail. 

W serwer poczty przychodzącej należy wpisać nazwę serwera, na którym utworzone jest konto. Jako typ konta należy wybrać opcję POP3.

W Nazwie użytkownika należy wpisać pełny adres e-mail konta. W serwer poczty wychodzącej należy wpisać, podobnie jak w serwerze poczty przychodzącej, nazwę serwera, na którym utworzone jest konto.

Dodatkowo można wybrać opcję zaawansowane aby ustawić połączenie z kontem przez protokół szyfrowany, zaznaczając opcje:

  • Wymagaj SSL dla poczty przychodzącej
  • Wymagaj SSL dla poczty wychodzącej

Aby zakończyć konfigurację konta poczty e-mail i nawiązać połączenie należy wybrać opcję Zaloguj.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie