Wybierz inny temat

Mozilla Thunderbird

Program Mozilla Thunderbird jest darmowym klientem poczty, rozwijanym przez fundację Mozilla. Plik instalacyjny aplikacji, także w polskiej wersji językowej, możesz pobrać ze strony www.mozilla.org. Poszczególne wersje programu mogą się nieznacznie różnić od siebie wyglądem, lecz konfiguracja konta pocztowego wygląda podobnie dla każdej z nich.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer POP3 i SMTP: twojserwer.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojserwer.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl.

Dodanie konfiguracji konta

W głównym oknie programu, z górnego menu, należy wybrać zakładkę Narzędzia, a następnie na rozwijanej
liście kliknąć w opcję Konfiguracja kont.

Po wybraniu opcji E-mail pojawi się okno z propozycją założenia zupełnie nowego adresu e-mail. W celu
dalszej konfiguracji konta pocztowego wybierz opcję Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail.

Konfiguracja konta e-mail

W pole Imię i nazwisko wpisz nazwę użytkownika, która zostanie umieszczona w polu Od we wszystkich
wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail. Poniżej podaj pełny adres mail, np.
kowalski@twojserwer.nazwa.pl oraz hasło do konta pocztowego. Aby przejść do następnego kroku, kliknij przycisk Kontynuuj.

Konfiguracja serwera POP3

Program Mozilla Thunderbird proponuje ustawienia tworzonego konta e-mail. Aby dokończyć konfigurację,
kliknij w przycisk Konfiguracja zaawansowana.

Po wybraniu opcji Konfiguracja zaawansowana sprawdź czy  program poprawnie uzupełnił wszystkie wpisane
przez Ciebie dane. Szczególną uwagę należy zwrócić na pole Adres serwera, gdzie nazwa serwera powinna
mieć postać twojserwer.nazwa.pl oraz na pole Nazwa Użytkownika, gdzie należy podać pełny adres e-mail,
np. kowalski@twojserwer.nazwa.pl.

Program Mozilla Thunderbird proponuje ustawienia tworzonego konta e-mail. Aby dokończyć konfigurację,
kliknij w przycisk Utwórz konto i edytuj jego ustawienia.
W oknie Konfiguracja kont, w menu po lewej stronie, zaznacz zakładkę Konfiguracja serwera. Sprawdź, czy
program poprawnie uzupełnił wszystkie wpisane przez Ciebie dane. Szczególną uwagę należy zwrócić na pole
Nazwa serwera, gdzie nazwa serwera powinna mieć postać twojserwer.nazwa.pl oraz na pole Użytkownik, gdzie należy podać pełny adres e-mail, np. kowalski@twojserwer.nazwa.pl.

Jeżeli chcesz skonfigurować szyfrowane połączenie SSL dla poczty przychodzącej i wychodzącej, przejdź do
następnego kroku. Jeśli chcesz zakończyć konfigurację konta e-mail, kliknij przycisk OK.

Połączenie z SSL

W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla
serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3).
Aby włączyć szyfrowane połączenia dla serwera poczty przychodzącej (POP3) – w sekcji Ustawienia
zabezpieczeń, wybierz z rozwijanej listy Bezpieczeństwo połączenia szyfrowanie SSL/TLS

Następnie należy przejść do edycji serwera poczty wychodzącej, klikając w menu po lewej stronie zakładkę
Poczta wychodząca. Po kliknięciu w nazwę uprzednio skonfigurowanego serwera, należy kliknąć w przycisk
Edytuj.
W szczegółach serwera SMTP należy z rozwijanej listy Bezpieczeństwo połączenia wybrać szyfrowanie
SSL/TLS, po czym zatwierdzić zmiany klikając w przycisk OK.

Podsumowanie

Program Mozilla Thunderbird został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie kowalski@twojserwer.nazwa.pl.

Konto będzie także funkcjonowało w dowolnej innej domenie, poprawnie skonfigurowanej na serwerze (np. kowalski@twojanazwa.pl).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie