Wybierz inny temat

Microsoft Office Outlook 2013

Program Microsoft Office Outlook 2013 to klient poczty, który stanowi część pakietu biurowego Microsoft Office 2013.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w domenie obsługiwanej na serwerze w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer POP3 i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl.

Dodanie konfiguracji konta

Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego żadnego konta w programie Outlook 2013 lub uruchamiasz program po raz pierwszy, w pierwszym powitalnym oknie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli natomiast uruchamiasz program po raz kolejny, po jego otwarciu wybierz zakładkę Plik. Następnie w nowym oknie kliknij w przycisk Dodaj konto.

W kolejnym kroku program może jeszcze zapytać: Czy chcesz skonfigurować program Outlook na potrzeby łączenia z kontem e-mail?. Wybierz opcję Tak i kliknij przycisk Dalej.

Wybór rodzaju konfiguracji konta

W oknie Automatyczne konfigurowanie konta zaznacz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwera, a następnie kliknij w przycisk Dalej

Wybór serwera obsługującego pocztę

W oknie Wybierz usługę zaznacz POP3 lub IMAP oraz potwierdź wybór, klikając w przycisk Dalej.

Wpisy konfiguracyjne: użytkownik, adres e-mail, serwer

W sekcji Informacje o użytkowniku w polu Imię i nazwisko wpisz nazwę użytkownika, która będzie widoczna we wszystkich wysyłanych wiadomościach e-mail w polu OD. Następnie uzupełnij pełny adres e-mail, np. konto@twojserwer.nazwa.pl.

W sekcji Informacje o serwerze należy wybrać typ konta: POP3 oraz wpisać w obydwa pozostałe pola jednakowe nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej SMTP, np. twojserwer.nazwa.pl.
W sekcji Informacje o logowaniu uzupełnij nazwę użytkownika, która powinna być taka sama jak konfigurowany adres e-mail, czyli konto@twojserwer.nazwa.pl. Kolejno wpisz hasło do swojego konta e-mail. Możesz także zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, by nie wpisywać go przy każdym łączeniu się klienta poczty z Twoim kontem.

W sekcji Dostarcz nowe wiadomości do: należy zaznaczyć opcję Nowy plik danych programu Outlook.

Uwaga! Nie przechodź jeszcze do kolejnego okna. W bieżącym oknie kliknij w przycisk Więcej ustawień, co spowoduje otwarcie okna Ustawienia internetowej poczty e-mail.

Uwierzytelnienie SMTP i połączenia z SSL

W celu poprawy bezpieczeństwa serwery pocztowe nazwa.pl są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail otworzyć zakładkę Serwer wychodzący. Kontynuując, należy zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania, a następnie wybrać opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń, możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3). Aby tego dokonać, wybierz zakładkę Zaawansowane. Dla serwera przychodzącego (POP3) zaznacz opcje Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL), a dla serwera wychodzącego (SMTP) wybierz połączenie szyfrowane typu SSL oraz wpisz numery portów:

  • dla Serwer przychodzący (POP3) - 995,
  • dla Serwer wychodzący (SMTP) - 465.

Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

Uwaga!

Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy w kliencie pocztowym podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w postaci identyfikatora serwera, np. twojserwer.nazwa.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci konto@twojanazwa.pl.

Podsumowanie

W oknie Ustawienia konta POP i IMAP można już kliknąć przycisk Dalej, a w kolejnym oknie - Zakończ.

Program Microsoft Office Outlook 2013 został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie konto@twojserwer.nazwa.pl.

Konto będzie także funkcjonowało w dowolnej innej domenie, poprawnie skonfigurowanej na serwerze (np. konto@twojanazwa.pl).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie