Wybierz inny temat

Microsoft Office Outlook 2010

Program Microsoft Office Outlook 2010 to klient poczty, który stanowi część pakietu biurowego Microsoft Office 2010.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer POP3 i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl.

Dodanie konfiguracji konta

Z górnego menu, w głównym oknie programu, wybierz zakładkę Plik. Następnie w nowym oknie przejdź do zakładki Informacje, po czym kliknij w przycisk Dodaj konto.

Wybór rodzaju konfiguracji konta

W oknie Automatyczne konfigurowanie konta zaznacz opcję Ręczne konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów, a następnie kliknij w przycisk Dalej

Wybór serwera obsługującego pocztę

W oknie Wybierz usługę zaznacz Internetowa poczta e-mail oraz potwierdź wybór, klikając w przycisk Dalej.

Wpisy konfiguracyjne: użytkownik, adres e-mail, serwer

W sekcji Informacje o użytkowniku w polu Imię i nazwisko wpisz nazwę użytkownika, która będzie widoczna w polu OD we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail. Następnie uzupełnij pełny adres e-mail, np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl.

W sekcji Informacje o serwerze należy wybrać typ konta: POP3 oraz wpisać w obydwa pozostałe pola jednakowe nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej SMTP, np. twojanazwa.nazwa.pl.

W sekcji Informacje o logowaniu uzupełnij nazwę użytkownika, która powinna być taka sama jak konfigurowany adres e-mail, czyli kowalski@twojanazwa.nazwa.pl. Potem wpisz hasło do swojego konta e-mail. Możesz także zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, by nie wpisywać go przy każdym łączeniu się klienta poczty z Twoim kontem.
W sekcji Dostarcz nowe wiadomości do: należy zaznaczyć opcję Nowy plik danych programu Outlook.

Uwaga! Nie przechodź jeszcze do kolejnego okna. W bieżącym oknie kliknij w przycisk Więcej ustawień, co spowoduje otwarcie okna Ustawienia internetowej poczty e-mail.

Uwierzytelnienie SMTP i połączenia z SSL

W celu poprawy bezpieczeństwa serwery pocztowe nazwa.pl są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail otworzyć zakładkę Serwer wychodzący. Kontynuując, należy zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania, a następnie wybrać opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3). Aby tego dokonać, wybierz zakładkę Zaawansowane. Dla serwera przychodzącego (POP3) zaznacz opcje Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL), a dla serwera wychodzącego (SMTP) wybierz połączenie szyfrowane typu SSL oraz wpisz numery portów:

  • dla Serwer przychodzący (POP3) - 995,
  • dla Serwer wychodzący (SMTP) - 465.

Zatwierdź zmiany, klikając w przycisk OK.

Uwaga! Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci identyfikatora serwera, np. twojanazwa.nazwa.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci kowalski@twojanazwa.pl.

Podsumowanie

W oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail należy kliknąć przycisk Dalej, a w kolejnym oknie - Zakończ.

Program Microsoft Office Outlook 2010 został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie kowalski@twojanazwa.nazwa.pl.

Konto będzie funkcjonowało także w dowolnej innej domenie poprawnie skonfigurowanej na serwerze (np. kowalski@twojanazwa.pl).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie