Wybierz inny temat

Microsoft Office Outlook 2007

Program Microsoft Office Outlook 2007 to klient poczty, który stanowi część pakietu biurowego Microsoft Office 2007.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer POP3 i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl.

Dodanie konfiguracji konta

W głównym oknie programu, z górnego menu, należy wybrać kolejno: Narzędzia - Ustawienia kont...

W oknie Ustawienia kont kliknij w przycisk Nowy...

Wybór serwera obsługującego pocztę

W oknie Wybierz usługę e-mail wybierz opcję Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij w przycisk Dalej.

Wpisy konfiguracyjne: użytkownik, adres e-mail, serwer

W oknie Automatyczne konfigurowanie konta należy w pole Imię i nazwisko wpisać nazwę użytkownika, która zostanie umieszczona w polu Od we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail. Poniżej wpisz pełny adres e-mail, np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl.

W polu Hasło wpisz hasło dostępowe do konta, ustawione w programie Active.admin lub Active.office. W polu Wpisz ponownie hasło jeszcze raz podaj hasło w celu sprawdzenia poprawności wpisu.

Po wypełnieniu pól zaznacz opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów oraz kliknij w przycisk Dalej.

Pozostaw zaznaczoną opcję Internetowa poczta e-mail i  kliknij w przycisk Dalej.

W sekcji Informacje o serwerze należy wybrać typ konta POP3 i w obydwa pola wpisać jednakowe nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (SMTP), np. twojanazwa.nazwa.pl.

W sekcji Informacje o logowaniu w pole Nazwa użytkownika należy wpisać pełny adres konta (np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl). Zamiast domeny twojanazwa.nazwa.pl można podać dowolną inną domenę poprawnie skonfigurowaną w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl.

Uwaga!
Nie przechodź jeszcze do kolejnego okna. W bieżącym oknie kliknij w przycisk Więcej ustawień, co spowoduje otwarcie okna Ustawienia internetowej poczty e-mail.

Uwierzytelnianie SMTP i połączenia z SSL

W celu poprawy bezpieczeństwa serwery pocztowe nazwa.pl są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP należy w oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail otworzyć zakładkę Serwer wychodzący. Kontynuując, należy zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania, a następnie wybrać opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3). Aby tego dokonać, wybierz zakładkę Zaawansowane, dla serwera przychodzącego (POP3) zaznacz opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL), a dla serwera wychodzącego (SMTP) wybierz połączenie szyfrowane typu SSL oraz wpisz numery portów:

  • dla Serwer przychodzący (POP3) wpisz 995,
  • dla Serwer wychodzący (SMTP) wpisz 465.

Zatwierdź zmiany poprzez kliknięcie w przycisk OK.

Uwaga! Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci adresu serwera, np. twojanazwa.nazwa.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci kowalski@twojanazwa.pl.

Podsumowanie

W odsłoniętym oknie Konta e-mail należy kliknąć przycisk Dalej, a w kolejnym oknie Zakończ.

Program Microsoft Office Outlook 2007 został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie kowalski@twojanazwa.nazwa.pl. Konto będzie także funkcjonowało w dowolnej innej domenie poprawnie skonfigurowanej na serwerze (np. kowalski@twojanazwa.pl).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie