Wybierz inny temat

Microsoft Office Outlook 2003

Program Microsoft Office Outlook 2003 to klient poczty, który stanowi część pakietu biurowego Microsoft Office 2003.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer POP3 i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl.

Dodanie konfiguracji konta

W głównym oknie programu, z górnego menu, należy wybrać kolejno: Narzędzia - Konta e-mail...

W oknie Konta e-mail zaznacz opcję Dodaj nowe konto e-mail, po czym kliknij w przycisk Dalej

Wybór typu serwera obsługującego pocztę

Z listy typów serwera pocztowego wybierz POP3, a następnie kliknij w przycisk Dalej.

Wpisy konfiguracyjne: użytkownik, serwer, adres e-mail

W sekcji Informacje o użytkowniku należy w pole Imię i nazwisko wpisać nazwę użytkownika, która zostanie umieszczona w polu Od, we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail. Poniżej wpisz pełny adres e-mail, np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl.

W sekcji Informacje o serwerze należy w obydwa pola wpisać jednakowe nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (POP3 i SMTP), np. twojanazwa.nazwa.pl.

W sekcji Informacje o logowaniu należy w pole Nazwa użytkownika wpisać pełny adres konta (np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl). Zamiast domeny twojanazwa.nazwa.pl można podać dowolną inną domenę, poprawnie skonfigurowaną w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl.

W polu Hasło wpisz hasło dostępowe do konta, ustawione w programie Active.admin lub Active.office.

Uwaga! Nie przechodź jeszcze do kolejnego okna. W bieżącym oknie kliknij w przycisk Więcej ustawień ..., co spowoduje otwarcie okna Ustawienia internetowej poczty e-mail.

Uwierzytelnianie użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP)

W celu poprawy bezpieczeństwa serwery pocztowe nazwa.pl są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail otworzyć zakładkę Serwer wychodzący. Kontynuując, należy zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania, a następnie wybrać opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

Zatwierdź zmiany poprzez kliknięcie w przycisk OK.

Podsumowanie

W odsłoniętym oknie Konta e-mail należy kliknąć przycisk Dalej, a w kolejnym oknie - Zakończ.

Program Microsoft Office Outlook został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie kowalski@twojanazwa.nazwa.pl.

Konto będzie także funkcjonowało w dowolnej innej domenie, poprawnie skonfigurowanej na serwerze (np. kowalski@twojanazwa.pl).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie