Wybierz inny temat

Mail - Mac OS

Program pocztowy Mail jest domyślnie zainstalowany na komputerach działających w środowisku OS X.

Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojanazwa.nazwa.pl, założonego w dowolnej usłudze hostingowej w nazwa.pl, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer POP3 i SMTP: twojanazwa.nazwa.pl
  • login: kowalski@twojanazwa.nazwa.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. twojanazwa.pl. W takim przypadku loginem będzie: kowalski@twojanazwa.pl.

Uruchomienie programu i wybór konta do konfiguracji

Otwórz program Mail, przejdź do paska menu u góry ekranu i wybierz Mail, a następnie Dodaj konto

W oknie wybrania konta mailowego do konfiguracji wybierz opcję Dodaj inne konto pocztowe.

Dodanie konfiguracji konta

W oknie Dodaj konto Mail wpisz dane swojego konta.

W pole Pełna nazwa wpisz swoje dane, takie jak np. imię i nazwisko. W pole Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail konfigurowanego konta, np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl. W polu Hasło wpisz hasło dostępowe do konta, ustawione w panelu Active.admin lub programie Cloud Mail.

Aby kontynuować konfigurację konta, należy nacisnąć przycisk Utwórz.

Uwaga! Jeżeli konto mailowe nie będzie mogło zostać skonfigurowane automatycznie, po pojawieniu się komunikatu Konto musi zostać skonfigurowane ręcznie należy nacisnąć przycisk Dalej.

Ręczne wprowadzenie danych

W kolejnym kroku należy podać nazwy serwerów poczty przychodzącej (POP3), np. twojanazwa.nazwa.pl. Pamiętaj, aby jako nazwę użytkownika podać pełny adres mailowy. Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, naciśnij przycisk Dalej.

Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, naciśnij przycisk Dalej.

W kolejnym kroku wpisz port serwera poczty przychodzącej POP3 (110) oraz ustaw jako uwierzytelnienie opcję Hasło.

Aby kontynuować konfigurację konta, należy nacisnąć przycisk Dalej.

Wprowadzenie danych serwera SMTP

Wpisz w polu Serwer SMTP nazwę swojego serwera, na którym założone jest konto mailowe, np. twojanazwa.nazwa.pl. Następnie wpisz pełny adres mailowy jako nazwę użytkownika i hasło do konta e-mail.

Aby zakończyć konfigurację konta mailowego, należy nacisnąć przycisk Utwórz.

 

Podsumowanie

Program Mail został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie kowalski@twojanazwa.nazwa.pl.

Konto będzie funkcjonowało także w dowolnej innej domenie poprawnie skonfigurowanej na serwerze (np. kowalski@twojanazwa.pl).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie