Wybierz inny temat

Przenoszenie poczty pomiędzy kontami

Przeniesienie poczty pomiędzy kontami bezpiecznie i szybko wykonasz korzystając z protokołu IMAP, obsługiwanego przez wszystkie aktualne wersje popularnych programów pocztowych. Polega ono na utworzeniu w programie nowego konta i skopiowaniu wiadomości e-mail znajdujących się na dotychczasowym koncie.

Zanim rozpoczniesz przenoszenie poczty upewnij się, że zostały wykonane poniższe działania.

 1. Założenie nowego konta pocztowego na serwerze w nazwa.pl.
 2. Przekierowanie domeny na nowy serwer.

Jakie dane są potrzebne do przeniesienia poczty?
 1. Adres serwera, na który chcesz przenieść wiadomości.
 2. Hasło do konto pocztowego na tym serwerze.
 

Jak przenieść pocztę w programie Mozilla Thunderbird?

 1. Pobierz wszystkie wiadomości e-mail.
 2. Dodaj nowe konto pocztowe. W adresie e-mail wpisz obecny, poprawny adres. W nazwie serwera podaj adres tej usługi hostingowej, na którą chcesz przenieść konto.
 3. Po dodaniu nowego konta zaznacz wiadomości e-mail na koncie dotychczasowym, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Przenieś do i wskaż docelowy folder na nowym koncie. Alternatywnie możesz zaznaczyć wiadomości i przeciągnąć je do docelowego folderu na nowym koncie.


4. W podglądzie nowego konta sprawdź, czy są tam widoczne wszystkie wiadomości, które zostały zaznaczone do przeniesienia. Jeśli tak, zaznacz wiadomości e-mail w pozostałych folderach na koncie i przenieś je w taki sam sposób.

 

Jak przenieść pocztę w panelu Active.admin?

 

Zapoznaj się z instrukcją przenoszenia poczty z konta spoza nazwa.pl.

 

Jak przenieść pocztę w Active.office?

 

Obejrzyj wideoporadnik: Przenoszenie poczty pomiędzy kontami z użyciem Active.office.

Uwaga! Przeniesione zostają jedynie wiadomości e-mail. Kontakty nie ulegają przeniesieniu przy tej operacji.

Poniższa instrukcja kieruje przez proces przenoszenia poczty na przykładzie dwóch kont e-mail założonych w nazwa.pl (w prezentowanym przypadku – na dwóch różnych serwerach). Nieważne jednak, czy przeniesienie poczty będziesz wykonywał pomiędzy kontem w nazwa.pl a kontem z serwera zewnętrznego, pomiędzy dwoma kontami w nazwa.pl założonymi na tym samym serwerze, czy pomiędzy kontem w usłudze Poczty a kontem na serwerze lub w jakiejś jeszcze innej konfiguracji – schemat postępowania jest dokładnie taki sam.

W tej instrukcji pokazane zostało, jak wykonać przeniesienie wiadomości z konta e-mail konto@innyserwer.nazwa.pl do konta e-mail konto@twojserwer.nazwa.pl

Dodanie drugiego konta

W pierwszej kolejności zaloguj się do konta e-mail, do którego chcesz przenieść wiadomości, przez panel Active.office https://www.poczta.nazwa.pl/. W naszym przykładzie jest to konto konto@twojserwer.nazwa.pl.

Uwaga! Jeśli chcesz przenieść wiadomości pomiędzy kontem w nazwa.pl a kontem z zewnętrznego serwera, niezależnie od tego, z którego konta na które przenosisz wiadomości, zaloguj się do konta założonego w nazwa.pl.

Po zalogowaniu do konta e-mail konto@twojserwer.nazwa.pl czas na kolejny krok - dodanie do obsługi w panelu Active.office drugiego konta, z którego będzie wykonywane przeniesienie poczty. W naszym przykładzie jest to konto e-mail konto@innyserwer.nazwa.pl.

W celu dodania drugiego konta przejdź do zakładki Konfiguruj (ikona trybu) i następnie z menu po lewej wybierz opcję Poczta e-mail > konta e-mail > Nowe.

W tym miejscu należy wypełnić formularz połączenia z dodawanym kontem – czyli podać dane takie jak adres e-mail, nazwy serwerów IMAP i SMTP itp. Dla konta e-mail z serwera w nazwa.pl konto@innyserwer.nazwa.pl dane będą następujące:

 • Nazwa konta – dowolna nazwa
 • Adres e-mail - konto@innyserwer.nazwa.pl
 • Twoje imię i nazwisko – dowolna nazwa
 • Użyj ujednoliconej poczty dla tego konta – nie należy zaznaczać tej opcji
 • Typ serwera – Serwer poczty IMAP
 • Użyj łącza SSL – nie należy zaznaczać tej opcji
 • Nazwa serwera – innyserwer.nazwa.pl
 • Port serwera – 143
 • Login: konto@innyserwer.nazwa.pl
 • Hasło: hasło do konta konto@innyserwer.nazwa.pl
 • Użyj łącza SSL – nie należy zaznaczać tej opcji
 • Nazwa serwera – innyserwer.nazwa.pl
 • Port serwera – 25
 • Użyj nazwy użytkownika i hasła – należy zaznaczyć tę opcję
 • Login: konto@innyserwer.nazwa.pl
 • Hasło: hasło do konta konto@innyserwer.nazwa.pl

Uwaga! Jeśli dodajesz konto e-mail z serwera spoza nazwa.pl, zapytaj dostawcę tego konta e-mail o dane do połączenia IMAP.

Po wpisaniu wymaganych danych kliknij przycisk Zapisz. Powinien pojawić się komunikat o poprawnym dodaniu konta. Jeśli pojawi się błąd – sprawdź czy wszystkie dane zostały wpisane poprawnie.

Obsługa obu kont

Drugie dodane konto jest widoczne pod ustaloną w wypełnianym w poprzednim kroku formularzu nazwą ("Konto z innego serwera"). Aby zobaczyć wiadomości e-mail z tego konta, kliknij w małą strzałkę po lewej stronie od nazwy konta, a potem także w strzałkę przy folderze Odebrane, aby zobaczyć pozostałe katalogi konta.

Kliknij następnie w folder Odebrane drugiego, dodanego konta. Zostaną wyświetlone wiadomości e-mail zgromadzone na tym koncie.

Przenoszenie wiadomości e-mail

Przeniesienie wiadomości pomiędzy kontami można wykonać na dwa sposoby. 

 1. Pierwszy z nich to trwałe przeniesienie wiadomości z jednego konta na drugie. W ten sposób wiadomości zostaną usunięte z jednego konta (z którego są przenoszone, w tym przypadku konto@innyserwer.nazwa.pl), a wgrane zostaną na drugie konto (w tym przypadku konto@twojserwer.nazwa.pl).
 2. Drugi sposób to przekopiowanie wiadomości. Ta metoda pozwala zachować wiadomości na koncie, z którego są przenoszone (po wykonaniu operacji wiadomości znajdują się na obu kontach)

Ważne! Zalecamy, by jednorazowo przenosić/kopiować do 500 wiadomości e-mail. Jeśli w danym folderze wiadomości jest więcej, można przenosić/kopiować je w kilku etapach.

Jeśli chcesz trwale przenieść wiadomości:

Po otworzeniu skrzynki odbiorczej konta, z którego wiadomości będą przenoszone (w tym przypadku: konto@innyserwer.nazwa.pl), kliknij w pierwszą wiadomość e-mail na liście (zostanie ona otworzona). Następnie wybierz z klawiatury kombinację klawiszy CTRL+A – spowoduje to, że wszystkie wiadomości e-mail z tego folderu (w tym wypadku Odebrane) zostaną zaznaczone i podświetlone na niebiesko.

Następnie wystarczy kliknąć i przeciągnąć zaznaczone wiadomości na folder Odebrane właściwego konta (w tym przypadku konto@twojserwer.nazwa.pl) i na nim zwolnić przycisk myszki (czyli "upuścić" wiadomości). W trakcie przeciągania wiadomości przy kursorze myszki pojawi się informacja o tym, ile wiadomości e-mail jest przenoszonych.

 • Jeśli chcesz przekopiować wiadomości:

Po otworzeniu skrzynki odbiorczej konta, z którego wiadomości będą przenoszone (w tym przypadku: konto@innyserwer.nazwa.pl), kliknij w pierwszą wiadomość e-mail na liście (zostanie ona otworzona). Następnie wybierz z klawiatury kombinację klawiszy CTRL+A – spowoduje to, że wszystkie wiadomości e-mail z tego folderu (w tym wypadku Odebrane) zostaną zaznaczone i podświetlone na niebiesko.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczonych wiadomościach. Pojawi się menu rozwijane, z którego należy wybrać opcję Kopiuj.

Pojawi się kolejne menu, w którym należy kliknąć w nazwę folderu, do którego wiadomości mają być przekopiowane, w tym wypadku jeśli są to wiadomości z folderu Odebrane – kliknij w folder o nazwie Odebrane.

Niezależnie czy przenosisz, czy kopiujesz wiadomości po między kontami, operacja ta może zająć trochę czasu, zależnie od tego jak dużo jest przenoszonych wiadomości. Po wykonaniu powyższej operacji przeniesienia, lub przekopiowania, na górnym pasku panelu Active.office zacznie "kręcić" się pokazana na poniższym obrazku strzałka. Dopóki się "kręci", oznacza to że przeniesienie, lub przekopiowanie nie zostało jeszcze zakończone i nie należy w tym czasie wykonywać żadnej innej operacji.

Gdy strzałka przestanie się "kręcić" można uznać proces przenoszenia, lub przekopiowania za zakończony.

Uwaga! Przenoszenie, lub przekopiowanie wiadomości jest możliwe do wykonania na dowolnym folderze konta e-mail (wysłane, robocze, własne foldery itd.). Postępowanie jest dokładnie takie samo jak w powyżej opisanych metodach.

Weryfikacja przeniesienia wiadomości

Po zakończonym procesie przeniesienia lub przekopiowania wiadomości, sprawdź, czy wszystko odbyło się poprawnie i wiadomości zostały przeniesione lub przekopiowane. W tym celu ponownie przejdź do folderu Odebrane na koncie, do którego wiadomości były przenoszone (w tym przypadku konto@twojserwer.nazwa.pl).

Po otworzeniu folderu, do którego przenoszone były wiadomości, powinny się one pojawić na liście wiadomości, a ponadto licznik wiadomości powinien wskazać liczbę odpowiednio większą. Otwórz kilka wiadomości e-mail, aby sprawdzić, czy otwierają się poprawnie.

Usunięcie dodanego konta

Jeśli przeniesienie wiadomości odbyło się poprawnie i na docelowym koncie widoczne są przeniesione wiadomości, ostatnim krokiem jest usunięcie dodanego uprzednio (w kroku drugim tej instrukcji) konta e-mail, z którego były przenoszone wiadomości.
W tym celu przejdź ponownie do zakładki Konfiguracja i z menu po lewej wybierz Poczta e-mail > Konta e-mail.

Na liście wciąż będzie widoczne drugie dodane konto. Kliknij w nie (podświetli się na niebiesko), a następnie z menu na górze wybierz opcję Usuń. Operacja ta usunie wskazane konto jedynie z programu Active.office, samo konto nadal będzie działało i będzie można z niego korzystać.

Od tego momentu, logując się do swojego konta (w tym przypadku konta e-mail konto@twojserwer.nazwa.pl), będziesz miał w skrzynce przeniesione wiadomości.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie